Obsah

Alena Deáková


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Útvar organizačný

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - Overovanie listín