Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať  v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Občan môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, v listinnej forme alebo elektronicky.

Mesto Galanta zverejňuje adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre referendum 2023 nasledovne:

Mestský úrad
Mierové námestie 1
924 18 Galanta

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

zuzana.morovicova@galanta.sk
priska.viczenova@galanta.sk

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne najneskôr do 20.1.2023 v úradných hodinách mestského úradu
  • v listinnej podobe alebo elektronickou formou najneskôr do 2.1.2023

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu, na ktorú mu mesto doručí hlasovací preukaz.

Občan môže požiadať o hlasovací preukaz aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom najneskôr do 20.1.2023 v úradných hodinách mestského úradu.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 

Bližšie informácie je možné nájsť na stránke Ministerstva vnútra SR:
https://www.minv.sk/?referendum-preukaz

Dátum vloženia: 8. 12. 2022 15:40
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 3. 2024 20:04
Autor: Ing. Roman Miklošík

Samospráva

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac