Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

2018_Budovanie cyklotrasy zo smeru Kolónia na Samsung

2018_Budovanie cyklotrasy zo smeru Kolónia na Samsung 1

Účelom stavby je zabezpečenie pešieho a cyklistického prepojenia mesta s mestskou časťou Kolónia a je v súlade s územným plánom mesta Galanta.

Hlavné ciele predmetnej dokumentácie :

Účelom stavby je zabezpečenie pešieho a cyklistického prepojenia mesta s mestskou časťou Kolónia a je v súlade s územným plánom mesta Galanta. Prepojenie navrhovanej cyklotrasy s mestskými hlavnými cyklotrasami , pomocou ktorých vznikne napojenie na automobilovú dopravu, železničnú dopravu (napojenie na železničnú stanicu a na autobusovú stanicu. Možnosť využívať cyklotrasu na dopravu do zamestnania. Napojenie na priľahlé cyklotrasy (či už zrealizované alebo v projektovej príprave), čím vzniká komplexné riešenie cyklodopravy nadregionálneho významu.

Predmetom projektu je cyklotrasa SO 03, prepájajúca obytný súbor Galanta-Kolónia cez centrum mesta s cieľom pred areálom Samsung na Priemyselnej ulici. Pre cyklotrasu bol v r.2016 vypracovaný realizačný projekt prvej časti–radiála v extraviláne Galanta-Kolónia po vstup do intravilánu Galanty pri futbalovom štadióne na ulici Kpt. Nálepku.

Projekt dokumentuje druhú časť cyklotrasy v koridore jestvujúcich miestnych komunikácií (MK, chodníky, parkoviská), ulíc Kpt. Nálepku – Úzka – parkovisko v sídlisku SNP –  CYK na Hlavnej ulici – Stavbárska – Priemyselná – križovatka na Hviezdoslavovej ulici – chodník pred areálom Samsung Galanta, pracovne staničená od vstupného areálu Samsung = km 0,000.

Celková dĺžka navrhovanej cyklotrasy v rámci projektu je cca 3,20 km. Súčasťou cyklotrasy sú aj premostenia ponad tokom Derňa a Sudcovským kanálom.

Zahájenie realizácie stavby sa predpokladá na mesiac október 2018. V súvislosti s výstavbou zároveň oznamujeme občanom že sa realizácia dotkne aj vlastníkov nehnuteľností susediacich s telesom stavby cyklotrasy. Preto žiadame všetkých stavbou dotknutých účastníkov, aby strpeli obmedzenia vyplývajúce z prebiehajúcich prác.

Odkaz na koncepciu cyklostratégie mesta: mesto/rozvoj-mesta/planovane-investicie-1/program-rozvoja-cyklistickej-dopravy-v-galante-1571sk.html

Odkaz na oznam pre obyvateľov: sluzby/zivotne-prostredie/zivotne-prostredie/oznamenie-o-uskutocneni-stavby-cyklotrasy-1569sk.html

Zároveň žiadame obyvateľov v časti „na starej Kolónii“, aby z verejného priestranstva odstránili (presadili) kríky a inú nízku zeleň, ktoré sa nachádzajú v trase stavby cyklotrasy. V opačnom prípade, za túto „zeleň“ mesto Galanta, nenesie zodpovednosť.

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

 

Prílohy

PD cyklotrasa Kolonia Samsung

PD cyklotrasa Kolonia Samsung.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 14,34 MB
Dátum vloženia: 4. 10. 2018 9:12
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 10. 2018 11:44
Autor:

Mesto

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac