Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Obnova fasády Renesančného kaštieľa

Mesto Galanta v roku 2019 požiadalo Ministerstvo kultúry SR v rámci dotačného programu „Obnovme si svoj dom“

Mesto Galanta v roku 2019 požiadalo Ministerstvo kultúry SR v rámci dotačného programu „Obnovme si svoj dom“ o poskytnutie dotácie na opravu fasády Renesančného kaštieľa, ktorá bola v havarijnom stave. Ministerstvo kultúry SR vyhodnotilo žiadosť ako úspešnú a poskytlo na obnovu fasád kultúrnej pamiatky 20 000,00 €. Mesto prispelo čiastkou 3 756,00 €, čo tvorilo spolufinancovanie projektu. S realizovanou finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky bol odstránený havarijný stav na fasáde budovy a zamedzilo sa vzniku ďalších škôd.

Mesto má pripravený projekt aj na obnovu a rekonštrukciu celej budovy, ktorá si však vyžaduje rozsiahle finančné prostriedky. Preto sa bude uchádzať o ďalšie externé zdroje na obnovu tejto kultúrnej pamiatky, aby bol dosiahnutý stav ako si pamiatka tohto druhu zaslúži a mohla byť naďalej využívaná na reprezentačné účely mesta Galanta.

 

PhDr. Marcela Mazsárová,
Projektový manažér

Dátum vloženia: 17. 1. 2020 8:22
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 7. 2023 9:48

Môže vás zaujímať viac