Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Voľná pracovná pozícia - Samostatný odborný referent Oddelenia správy majetku - prevádzková agenda

Voľná pracovná pozícia - Samostatný odborný referent Oddelenia správy majetku - prevádzková agenda 1

Mesto Galanta prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu Samostatný odborný referent Oddelenia správy majetku - prevádzková agenda.

Ponuka zamestnania:

Samostatný odborný referent Oddelenia správy majetku

 • Predpokladaný nástup od: IHNEĎ.
 • Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie technického alebo stavebného smeru s maturitou.
 • Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer.
 • Mzda: od 1350 €.
Kritériá a požiadavky:
 • Zodpovedný prístup k práci, dôslednosť, komunikatívnosť.
 • Aktívne ovládanie PC a Microsoft Office (Word, Excel).
 • Ochota vzdelávania sa.
 • Bezúhonnosť.
 • Prax vo verejnej správe vítaná.
 • Flexibilita pri plnení úloh.
 • Vodičské oprávnenie skupiny B.
Náplň prác:
 1. Zodpovedá a zabezpečuje prevádzkyschopnosť a vyhovujúci technický stav zvereného majetku ( budov, nebytových priestorov, vodných stavieb, mestských cintorínov, mestského trhoviska, detských ihrísk a ďalšie objekty).
 2. Zabezpečuje formou objednávok a zmlúv dodávateľské práce/služby , aktívne komunikuje s externými dodávateľmi , kontroluje realizáciu objednaných zákaziek a dodržiavanie stanovených termínov.
 3. Kontroluje sprievodnú technickú a projektovú dokumentáciu , správnosť dodacích listov a kompletnosť dodávateľských faktúr.
 4. Dohliada a kontroluje technický stav zariadení, budov v majetku mesta a zabezpečuje opravy a údržbu zvereného majetku.
 5. Vedie evidenciu jednotlivých objektov a zariadení s dôrazom na revízie, hľadisko bezpečnosti a kompletnosť technickej dokumentácie každého majetku.
 6. Spolupodieľa sa na tvorbe rozpočtu pre udržiavanie hnuteľného a nehnuteľného majetku a sleduje jeho čerpanie , vykonáva analýzu rozpočtu.
 7. Navrhuje a prijíma efektívne opatrenia na ochranu zvereného majetku, pripravuje podklady pre investičné zámery  k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku.
 8. Spolupracuje s ďalšími organizačnými útvarmi úradu pri správe majetku mesta.
Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o prijatie do zamestnania;

- profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní;

- motivačný list,

- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte osobne alebo poštou v zalepenej obálke

s označením „Samostatný odborný referent Oddelenia správy majetku“ v termíne

do 22.06.2024 na adresu: Mestský úrad Galanta, Mierové námestie č. 940/1, 924 18 Galanta.

Bližšie informácie poskytuje vedúca oddelenia personalistiky a miezd: Erika Mészárosová e-mail: erika.meszarosova@galanta.sk.

Kontaktovať budeme len tých kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá. Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.

Prílohy

Voľná pracovná pozícia - Samostatný odborný referent Oddelenia správy majetku - prevádzková agenda

Voľná pracovná pozícia - Oddelenie správy majetku Samostatný odborný referent - prevádzková agenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,04 kB
Dátum vloženia: 22. 5. 2024 11:58
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 5. 2024 12:10
Autor: Mgr. Mária Kilácskóová

Život v meste

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac