Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Mestské kultúrne stredisko (MsKS)

tb-msks

MsKS sa podieľa na organizovaní celospoločensky významných udalostí miestneho a regionálneho charakteru a je nápomocné i pri rozvíjaní miestnych tradícii a zvykov, organizuje, koordinuje kultúrno spoločenský život, rekreáciu a oddych občanov, mládeže a dospelých.

MsKS je príspevkovu organizáciou mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Galanta.

Zameranie činnosti: rozvoj kultúrno – spoločenského života v meste podľa skutočných potrieb občanov, s cieľom vytvoriť podmienky pre rôzne záujmové, výchovné, vzdelávacie, kultúrne a iné aktivity.

Kontakt: Mierové námestie 942/3, Galanta
tel.:

sekretariát   +421/31/780 26 32

program.odd +421/31/780 27 87

e-mail: sekretariat@domkultury.sk
   
www: www.domkulturyga.sk
riaditeľ: Mgr. Peter Kolek


MsKS prevádzkuje aj dve kiná: Kino Dom kultúry a Prírodné kino na amfiteátri.

Prevádzka "vnútorného kina" je celoročná.
Premietacie dni sú : streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa
Prírodné kino - amfiteáter je prevádzkované v mesiacoch jún, júl a august.
Viac informácii na www.kino-galanta.sk

Dátum vloženia: 8. 12. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 3. 2021 10:52
Autor: Eva Poláková

Môže vás zaujímať viac