Navigácia

Obsah

Komisia na ochranu verejného záujmu

Organizačné zaradenie

Mesto Galanta

Komisia je zriadená a plní úlohy podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov.