Obsah

Žaneta Špačeková


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Referát prvého kontaktu a správa registratúry

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - Ref. prvého kont. a správa registratúry