Obsah

Priska Viczénová


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Referát evidencie obyvateľstva o ohlasovňa

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - Evidencia obyvateľov