Obsah

Mgr. Adriana Molnáriová


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Referát sociálnych vecí a rodiny (Patria - Domov dôchodcov v Galante)

Referát sociálnych služieb - Vedúca referátu sociálnych služieb