Obsah

Ingrid Szabó


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Referent právneho oddelenia

Oddelenie právne a verejného obstarávania - Referent právneho oddelenia