Obsah

Ing. Mária Czakó


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - úsek investičnej výstavby a územného plánovania

Oddelenie rozvoja mesta - úsek investičnej výstavby a územného plánovania