Obsah

Eva Psotová


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Referát správy daní a poplatkov: Dane bytové a domové

Oddelenie finančné a majetkové - dane - bytové / domové