Obsah

Erika Kovácsová


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Matrika - rodná

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - Matrika - rodná