Obsah

Bc. Renáta Szabová


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Matrika sobášov a úmrtí

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - Matrika - sobášna a úmrtná