Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Oznam pre kandidujúce politické subjekty vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

Oznam

Informácia pre kandidujúce politické subjekty

V súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 30. 9. 2023 by sme chceli informovať kandidujúce politické subjekty, že mesto Galanta vyčlenilo pre každú zaregistrovanú politickú stranu, hnutie a koalíciu, ktoré podali kandidátnu listinu priestor v zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2019 o vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepenie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy mesta Galanta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 25/2022.

Na volebnú tabuľu zriadenú pred budovou Mestského úradu v Galante na Mierovom námestí má každý zaregistrovaný politický subjekt vyčlenenú plochu s rozmermi 50 x 50 cm.

Plochy sú označené číslami 1 až 25, podľa čísla kandidujúcich politických subjektov, v rovnakom pomere. Kandidujúci politický subjekt môže umiestniť volebné plagáty iba na plochu označenú a vyhradenú pre daný politický subjekt. Ak kandidujúci politický subjekt umiestni volebný plagát na plochu označenú číslom, ktoré sa nezhoduje s vyžrebovaným číslom určeným pre kandidujúci subjekt, mesto Galanta volebný plagát odstráni.

Umiestnenie volebných plagátov na vyhradenej ploche si každý kandidujúci politický subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady. Za formu a obsah umiestňovaných volebných plagátov zodpovedá kandidujúci politický subjekt.

V prípade ďalších otázok kontaktujte Mgr. Zuzanu Morovičovú, vedúcu oddelenia všeobecnej a vnútornej správy MsÚ v Galante, T: 031 788 4330, e-mail: zuzana.morovicova@galanta.sk

VZN o vyhradení plôch (141.69 kB)

 

Prílohy

VZN o vyhradení plôch na VP

VZN č.3.2019 o vyhradení plôch na VP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,69 kB
Dátum vloženia: 14. 8. 2023 12:57
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 9. 2023 14:35
Autor: Mgr. Mária Kilácskóová

Môže vás zaujímať viac