Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu pre občanov s trvalým pobytom - mesto Galanta

Volby do europskeho parlamentu

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu pre občanov s trvalým pobytom - mesto Galanta

O Z N Á M E N I E

o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu

PRE  OBČANOV  S  TRVALÝM  POBYTOM   -  MESTO Galanta 

         Voliči, ktorí majú evidovaný trvalý pobyt - mesto Galanta – bez konkrétnej ulice  môžu svoje volebné právo uplatniť v deň konania volieb EP 

dňa 8. júna 2024 v čase od 7,00 do 22,00 hod.

vo volebnom okrsku č. 6 so sídlom MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO – Mierové nám. 942/3

 

Poučenie:

  1. Pred hlasovaním volič preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana EÚ
  2. Od členov OVK dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlas.lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlas. lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nepoužité hlasovacie lístky odloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Dátum vloženia: 14. 5. 2024 14:39
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 5. 2024 14:44
Autor: Peter Eliáš

Samospráva

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac