Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška o oznámení mieste uloženia písomnosti_MsÚ

Vyvesené: 30. 10. 2019

Dátum zvesenia: 15. 11. 2019

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť