Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OSP2019_2930_PE

Stavebné povolenie_káblové rozvody NN ul.Priemyselna

Vyvesené: 12. 11. 2019

Dátum zvesenia: 28. 11. 2019

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť