Navigácia

Obsah

Technické služby mesta Galanta

Typ: ostatné
TSMGNázov organizácie: Technické služby mesta Galanta
Sídlo organizácie: ul. Kpt. Nálepku 1494/39, 924 01 Galanta

Právna povaha organizácie: príspevková organizácia s právnou subjektivitou, založená dňa 11.04.1991   Mestom Galanta
Charakter organizácie: organizácia na zabezpečovanie verejnoprospešných služieb

Predmet činnosti:

 • Zber, odvoz a nezávadné zneškodňovanie komunálneho odpadu
 • Zber a odvoz  vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
 • Prevádzka zberného dvora
 • Prevádzka Separačnej haly
 • Prevádzka kompostárne
 • Údržba verejnej zelene (strojné kosenie, orez, výrez, strihanie, okopávanie hrabanie, polievanie, chemická ochrana), predpestovanie, výsadba výsadbového materiálu
 • Údržba detských ihrísk a pieskovísk
 • Čistenie, kropenie, umývanie, strojné zametanie a zimná údržba mestských komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev
 • Oprava a údržba zariadení verejného osvetlenia
 • Oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie
 • Prevádzkovanie fontán
 • Čistenie odvodňovacích vpustí na miestnych komunikáciach
 • Údržba dopravného značenia na miestnych komunikáciach
 • Prepravná činnosť pre potreby mesta, fyzických a právnických osôb
 • Opravárenská činnosť pre vlastný strojový park
 • Správa zvereného majetku
  Správa a prevádzka mestského trhoviska
  Správa verejného WC
  Správa parkoviska za OD Mladosť
  Správa cintorínov ul. Bratislavská, ul. Hodská, Hody, Javorinka, Nebojsa.

Technické služby mesta Galanta
http://www.tsmg.sk/

Zberný dvor:
Veľkoobjemný odpad ako (nepotrebný starý nábytok, koberce, akumulátory, biologicky rozložiteľný odpad a pod.) nepatrí na zberné stanovište ku kontajnerom, ale na zberný dvor TsMG Zberný dvor slúži na bezplatné odovzdanie veľkoobjemového odpadu. Bližšie informácie na tel.č. TsMG 031/780 24 27.

Otváracia doba:

 • utorok-piatok - 13.00-18.00
 • sobota 8.00-13.00, v termíne od 1.7. do 31.10. bežného roka je zberný dvor otvorený od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Vytvorené: 16. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2018 16:12
Autor: Ing. Roman Miklošík