Obsah

Bysprav spol. s r.o.

Typ: ostatné
Bysprav s. r.o.Spoločnosť BYSPRAV spol. s r.o., so sídlom 924 01 Galanta, Nová Doba 924/13, bola založená 17.11.1997 a do Obchodného registra bola zapísaná 30.1.1998. (Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel s.r.o., vložka č. 10872/T). Jediným spoločníkom je Mesto Galanta.

Rozhodujúce oblasti podnikania

  • výroba a rozvod tepla,
  • sprostredkovanie služieb súvisiacich s prevádzkou bytov a nebytových priestorov,
  • správa bytového fondu,
  • údržba bytových a nebytových priestorov,
  • upratovacie služby.
  • prenájom kancelárskych priestorov.

 

Orgány spoločnosti:
 

Obchodné meno, Meno a priezvisko člena orgánu Názov orgánu Poznámka
Mesto Galanta Valné zhromaždenie Zakladateľ a jediný spoločník
Martin Fukas konateľ od 12.04.2018
Ing. Augustín Popluhár Dozorná rada predseda
PaedDr. Peter Černý Dozorná rada člen DR
MUDr. Helena Kertészová Dozorná rada člen DR
Milan Bičan Dozorná rada člen DR
Peter Tomič Dozorná rada člen DR
     
     

 

Spoločnosť mala k 31.12.2020 v správe spolu 1699 predaných bytov v osobnom vlastníctve a nájomné ( nepredané ) a sociálne byty vo vlastníctve Mesta Galanta, pričom k 31.12.2020 je celkovo 18 nepredaných bytov vo vlastníctve mesta.

 

 

Kontaktné a aktuálne informácie nájdete na:


Prílohy

Vytvorené: 16. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 4. 7. 2022 13:26
Autor: Ing. Roman Miklošík