Obsah

Bysprav spol. s r.o.

Typ: ostatné
Bysprav s. r.o.Spoločnosť BYSPRAV spol. s r.o., so sídlom 924 01 Galanta, Nová Doba 924/13, bola založená 17.11.1997 a do Obchodného registra bola zapísaná 30.1.1998. (Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel s.r.o., vložka č. 10872/T). Jediným spoločníkom je Mesto Galanta.

Rozhodujúce oblasti podnikania

  • výroba a rozvod tepla,
  • sprostredkovanie služieb súvisiacich s prevádzkou bytov a nebytových priestorov,
  • správa bytového fondu,
  • údržba bytových a nebytových priestorov,
  • upratovacie služby.
  • prenájom kancelárskych priestorov.

 

Orgány spoločnosti:
 

Obchodné meno, Meno a priezvisko člena orgánu Názov orgánu Poznámka
Mesto Galanta Valné zhromaždenie Zakladateľ a jediný spoločník
Martin Fukas konateľ od 12.04.2018
PaedDr.Peter Černý Dozorná rada Predseda DR
MUDr. Helena Kertészová Dozorná rada člen DR
Milan Bičan Dozorná rada člen DR
Mgr. László Benkovics Dozorná rada člen DR
Mgr. Andrej Tábori Dozorná rada člen DR
     

 

Spoločnosť mala k 31.12.2012 v správe spolu 1 680 bytov v osobnom vlastníctve občanov a tiež nájomné  (nepredané) a sociálne  byty vo vlastníctve Mesta Galanta, pričom:

  • k  30.6.2014 spoločnosť spravovala  31 nepredaných bytov vo vlastníctve mesta.

 

Kontaktné a aktuálne informácie nájdete na:


Prílohy

Vytvorené: 16. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 6. 8. 2018 11:27
Autor: Ing. Roman Miklošík