Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Úplná uzávierka ul. Obrancov mieru

Úplná uzávierka ul. Obrancov mieru

Mesto Galanta, ako orgán miestnej štátnej správy podľa § 3 ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 písm. a) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene doplnení niektorých zákonov a  so súhlasom OR PZ SR v Galante ODI v Galante oznamuje, že bude úpne uzatvorená miestna komunikácia ul. Obrancov mieru v období od 4.10.2021 do 30.11.2021. Dôvodom uzávierky bude rozsiahla rekonštrukcia plynovodov  na ul. Obrancov mieru, ul. Revolučná štvrť a ul. sídl. SNP, ktorá pozostáva s výmeny plynových potrubí v telese komunikácie v dĺžke 60 m a v telese chodníka v dĺžke 60 m a vo verejnej zeleni pri trhovisku v zmysle priloženej situácie. Spätné úpravy budú realizované v dotknutej časti rozkopávky zasypaním a zhutnením výkopu, zabetónovaním a položením nového krytu asfaltu. Prosíme dotknutú verejnosť o strpnenie zvýšenej hlučnosti, prašnosti a obmedzenia dopravy počas uvedených prác. 

 

Prílohy

situacia

úplná uzávierka Galanta (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 578,68 kB
Dátum vloženia: 29. 9. 2021 10:38
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 9. 2021 10:57
Autor:

Môže vás zaujímať viac