Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Vzdelávanie zamestnancov Mesta Galanta

Vzdelávanie zamestnancov Mesta Galanta

Cieľom projektu bolo prispieť prostredníctvom podpory vzdelávania zamestnancov Mesta Galanta k zvýšeniu kvality programov celoživotného vzdelávania s cieľom zvýšenia adaptability a kvality pracovnej sily. Naplnenie uvedeného hlavného cieľa bolo podmienené dosiahnutí nasledujúcich čiastkových cieľov:

1. Zapojiť vybraných zamestnancov do programov ďalšieho vzdelávania.

2. Preškoliť (prezenčne s podporou e-learningu) vybraných zamestnancov v práci s výpočtovou technikou až do úrovne získania certifikátu ECDL ŠTART.

3. Preškoliť (prezenčne s podporou e-learningu) zamestnancov Mesta Galanta pre komunikáciu v anglickom jazyku.

4. Prispieť k vytvoreniu podmienok na zvýšenie efektivity a produktivity práce zamestnancov Mesta Galanta.

 

Vzdelávanie a následné výstupné testy úspešne absolvovalo 55 zamestnancov mesta zo školenia ECDL a 20 zamestnancov z kurzu anglického jazyka.

Projekt bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Získaný nenávratný finančný príspevok bol vo výške 70 384,39 EUR.

Dátum vloženia: 10. 1. 2010 7:08
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 7. 2023 9:48
Autor: Ing. Tomáš Bergendi

Môže vás zaujímať viac