Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Starajme sa dôstojne o budúcnosť našich detí

ROP_logo_0

Rekonštrukcia ZŠ Zoltána Kodálya

Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok pre realizáciu základného vzdelávania a doplnkových aktivít k vzdelávaciemu procesu prostredníctvom rekonštrukcie budovy ZŠ Zoltána Kodálya. Uskutočnením rekonštrukčných aktivít uvedených sa odstránil nevyhovujúci stav konštrukčných prvkov, znížili sa náklady na vykurovanie a údržbu a vytvorili sa predpoklady pre realizáciu lepších vzdelávacích služieb.

Projekt sa skladá z nasledujúcich aktivít:

  • rekonštrukcia hlavnej budovy školy - zateplenie obvodových stien a nový vonkajší náter; tepelná a hydroizolácia vlhkej obvodovej steny, odstránenie olejového náteru a nanesenie umývateľného paropriepustného; výmena okien; oprava podláh chodieb; výmena parketových podláh v triedach; oprava a výmena bleskozvodu budovy;
  • rekonštrukcie budovy telocvične - izolácia proti vode plochej strechy a nová tepelná izolácia; zateplenie obvodových stien a vonkajší náter; výmena výplní otvorov, parketovej podlahy a PVC podláh.

Rozpočet bol vo výške 755 tis. EUR. Projekt bol ukončený a odovzdaný do užívania. 

Dátum vloženia: 15. 12. 2011 11:55
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 3. 2019 8:15
Autor: Ing. Tomáš Bergendi

Môže vás zaujímať viac