Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Moderná doba - Moderné učebne v Základnej škole Zoltána Kodálya v Galante s vyučovacím jazykom maďarským.

Moderná doba - Moderné učebne v Základnej škole Zoltána Kodálya v Galante s vyučovacím jazykom maďarským.

Mesto Galanta sa prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu uchádzalo o podporu projektu s názvom Moderná doba,

Mesto Galanta sa prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu uchádzalo o podporu projektu s názvom Moderná doba - Moderné učebne v Základnej škole Zoltána Kodálya v Galante s vyučovacím jazykom maďarským.

Riadiaci orgán vyhodnotil žiadosť ako úspešnú, takže ZŠ Z. Kodálya si vďaka tomu zariadi novú jazyková učebňu, učebňu IKT a polytechnická učebňu vo výške 49 185,68 € nenávratného finančného príspevku. Mesto spolufinancuje tento projekt vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov. Cieľom projektu je rozvíjanie kľúčových kompetencií a vedomostí žiakov ZŠ Zoltána Kodálya v Galante v materinskom jazyku, vo výučbe cudzích jazykov, IKT zručností a polytechnickej výchovy. Zároveň prostredníctvom modernizácie interného zariadenia a didaktických pomôcok odbornej jazykovej učebne,  učebne IKT a polytechnickej učebne plánuje mesto Galanta zlepšiť výsledky žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Projekt bude realizovaný v roku 2019 a nové učebne budú žiakom slúžiť už v tomto roku.

 

 

PhDr. Marcela Mazsárová,

projektový manažér

Dátum vloženia: 29. 1. 2019 10:09
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 7. 2023 9:48

Môže vás zaujímať viac