Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Mesto Galanta, bude vzdelávať svojich obyvateľov v oblasti životného prostredia.

Mesto Galanta, bude vzdelávať svojich obyvateľov v oblasti životného prostredia.

Vďaka projektu EkoSepar Galanta, mesto môže realizovať informačné aktivity pre obyvateľov mesta Galanta v oblasti životného prostredia.

Vďaka projektu EkoSepar Galanta, mesto môže realizovať informačné aktivity pre obyvateľov mesta Galanta v oblasti životného prostredia.  Cieľom projektu je prostredníctvom informačných aktivít realizovaných pre obyvateľov mesta dosiahnuť zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku odpadov v meste Galanta. Vzdelávanie bude prebiehať na rôznych úrovniach - od najmenších v materských škôlkach, cez žiakov základných škôl až po širokú verejnosť.

Finančné prostriedky na dosiahnutie cieľa projektu poskytol Operačný program Kvalita životného prostredia vo výške 37 945,10 €. Mesto prispeje na spolufinancovanie sumu 1 897,26 € a využije ich na prípravu publikačných a informačných materiálov, televízneho spotu, podľa ktorých bude učiť obyvateľov mesta správne triediť odpad. Žiakom základných škôl bude sprístupnená separačná hala mesta Galanta, kde spolu s názornými ukážkami a s odborným výkladom sa naučia správne triediť odpad, v školách budú umiestnené informačné nástenky a odpadkové koše, kde si budú môcť tieto získané znalosti zopakovať. Na úrovni materských škôl prebehnú prednášky na podporu praktickej environmentálnej výchovy, v rámci ktorej by sa mali deti oboznámiť s podstatou ekologických zákonitostí a rozvoja vzťahu k ochrane a tvorbe životného prostredia, hravou formou za pomoci obstaraných publikačných a náučných materiálov. Na prízemní mestského úradu sa budú konať 2 celodenné workshopy pre širokú verejnosť,  ako podporný nástroj informačného charakteru zorganizovaný na jar a na jeseň počas roka 2020. Tento workshop bude zameraný na aktuálne témy orientované na lepšiu informovanosť a poskytovanie poradenstva a osvety v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Vo vestibule bude vystavených 30 ks posterov s informáciami vo veci triedenia odpadu v každom časovom rozsahu. Súčasťou bude aj informačný televízny spot na prezentáciu workshopu na podporu separácie v meste Galanta, ktorý bude vysielaný v regionálnej televízií, vo vestibule mestského úradu a bude zverejnený aj na stránke mesta Galanta.

 

PhDr. Marcela Mazsárová,

Projektový manažér

Prílohy

Reklamný spot k projektu EkoSepar Galanta

Ekosepar CD.wmv
Typ súboru: WMV, Velkosť: 348,39 MB
Dátum vloženia: 2. 3. 2020 15:39
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 7. 2023 10:32

Mesto

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac