Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Materská škôlka Clementisove sady sa bude rozširovať

Materská škôlka Clementisove sady sa bude rozširovať

Materská škôlka Clementisove sady sa bude rozširovať o nový pavilón a výsledkom realizácie projektu bude aj obnova a zateplenie celej budovy.

Mesto Galanta získalo na tento projektový zámer  nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje vo výške 602 576,25 € a celý projekt bude spolufinancovať vo výške 5 % celkovo vo výške 31 714,54 €.

Hlavným cieľom projektu s názvom "Rekonštrukcia a prístavba MŠ na sídlisku Clementisove Sady v Galante" je prostredníctvom rekonštrukcie rozšíriť kapacitu existujúcej budovy Materskej školy na sídlisku Clementisove Sady v Galante. Podporou tohto projektu sa vytvoria podmienky pre navýšenie kapacity materskej školy, nakoľko mesto Galanta už teraz eviduje nedostatok miest v predškolských zariadeniach na území mesta. Projekt počíta s navýšením kapacity existujúceho predškolského zariadenia o 46 miest pričom súčasne bude dodržaná minimálna kapacita určená pre deti z MRK. Prístavba sa bude realizovať na voľnej ploche z juhozápadnej strany. V rámci realizácie projektu sa počíta so zakúpením interiérového vybavenia novo-pristavených tried, výstavbou nového detského ihriska v areáli škôlky a zateplením aj pôvodnej časti materskej škôlky.

Investície do kvalitného inkluzívneho vzdelávania starostlivosti o deti predškolského veku poskytujú základ pre ďalšie vzdelávanie s najväčším potenciálom pre deti zo znevýhodneného prostredia, keďže ich schopnosti sú menej rozvinuté a vzniká väčší priestor pre ich začlenenie.

Mesto Galanta už vysúťažilo realizátora stavebných prác, hneď ako zrealizované verejné obstarávanie prejde kontrolou na riadiacom orgáne, začne sa so stavebnými prácami na objekte.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Viac informácií o projekte je možné získať na adrese: www.minv.gov.skwww.esf.gov.sk .

 

Dátum vloženia: 25. 1. 2021 11:01
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 7. 2023 9:48

Mesto

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac