Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Staň sa hrdým Galanťanom! GalaKARTA- karta pre obyvateľov s trvalým pobytom v Galante JE TU!

Staň sa hrdým Galanťanom! GalaKARTA- karta pre obyvateľov s trvalým pobytom v Galante JE TU!

Po dlhých mesiacoch prípravy, premýšľania, rozhodovania a nespočetných poradách či konzultáciách s odborníkmi vám všetkým s hrdosťou predstavujeme jedinečný projekt - mestská karta pre každého, kto má trvalý pobyt v meste Galanta a dovŕšil vek 15 rokov.

Vďaka unikátnemu QR kódu môže každý užívateľ čerpať rôzne výhody a zľavy nielen v mestských organizáciách, ale postupne pribudnú aj zľavy od podnikateľov pôsobiacich v našom meste. Kávička či dobré jedlo v reštaurácii v Galante lacnejšie? Zvýhodnená cena do Galandie či kina? Zľavnené služby a produkty v Technických službách mesta Galanta alebo nižšia cena prenájmu na športoviskách?

Prečo nie?! S GalaKARTOU si tieto výhody a benefity môže užiť každý obyvateľ s trvalým pobytom v Galante, ktorý dovŕšil vek 15 rokov..

A to nie je zďaleka všetko!

Od apríla 2024 pribudnú aj ďalšie zaujímavé benefity a výhody!  

 • Novonarodených malých Galanťanov, ktorých rodičia budú držiteľmi GalaKARTY, podporíme finančným príspevkom vo výške 50 €.
 • Vďaka GalaKARTE môžeme pomôcť aj pozostalému členovi rodiny príspevkom na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zosnulého vo výške 50 €.
 • Formou pomoci bude aj jednorazový finančný príspevok pre držiteľa GalaKARTY vo výške 100 € pri nástupe do Domova dôchodcov Patria.
 • Rodičia detí v materských školách, školských kluboch základných škôl, základných umeleckých školách či centre voľného času v Galante uvítajú  zľavu vo výške 10% zo sumy určenej platným všeobecne záväzným nariadením mesta Galanta.
Benefity a zľavy budú naďalej len pribúdať!

Nesporných benefitom bude aj adresné doručovanie správ  a notifikácií, napríklad sa vďaka správe v digitálnej karte dozviete dôležitú informáciu o poruche elektrických či vodovodných sietí v lokalite Vášho bydliska, alebo Vám neunikne žiadna informácia o spoločenskom, kultúrnom či športovom dianí v meste. Rozsah informácií bude postupne rozširovaný a nastavený tak, aby ste boli informovaný o veciach, ktoré zaujímajú konkrétne Vás.

GalaKARTA je unikátna karta, ktorú si môžete jednoducho a BEZPLATNE stiahnuť do svojho mobilu, v ktorom bude bezpečne uložená v digitálnej peňaženke.

GalaKARTA sa dá používať v zariadeniach s Android aj iOS operačným systémom.

Je potrebné vyplniť jednoduchý registračný formulár na stránke www.galakarta.sk a na Vami uvedenú emailovú adresu Vám budú doručené dve správy. Prvá potvrdí úspešnú registráciu, a druhá správa navedie užívateľa, akým spôsobom si môže digitálnu kartu stiahnuť do mobilu. Registrácie sa netreba báť, v prípade otázok či problémov so stiahnutím sme Vám k dispozícii  počas úradných hodín na telefónnom čísle 031/7884373 alebo emailom  galakarta@galanta.sk

Pre obyvateľov, ktorí si z akéhokoľvek dôvodu nemôžu stiahnuť digitálnu kartu do svojho mobilu, sme pripravili aj jej plastovú formu, ktorú vydávame len na vyžiadanie, osobne v kancelárii č.71 počas úradných hodín. Nevýhodou plastovej formy GalaKARTY je strata a absencia komunikačnej funkcie karty, vďaka ktorej môžeme jej držiteľom zasielať informácie o nových zľavách, alebo vyššie spomenuté adresné informácie.

 

A najlepšie sme si nechali na koniec!

Každý, kto si zaregistruje GalaKARTU do 13. februára 2024 do 23:59 hod bude automaticky zaradený do  losovania o 11 exkluzívnych cien.

 • Červený retro bicykel od spoločnosti Pierre Baguette s.r.o.

 • 3 x poukážka v hodnote 100 € na tankovacie v sieti čerpacích staníc Shell od spoločnosti Up Slovensko, s. r. o.
 • 2 x poukážka na hodinovú masáž od spoločnosti VIBRA Slovakia s.r.o.
 • Poukážka na večeru pre dve osoby v hodnote 60 eur v reštaurácii Esterházy Galanta od ESTERHÁZY GALANTA s.r.o.
 • Poukážka na masáž pre dve osoby v Erawan Massage od firmy Pharius, s.r.o.
 • Kávovar od spoločnosti COMENIUM s.r.o.
 • 2 x Ročná permanentka do kina v Galante pre jednu osobu

Vyhlasovateľom a organizátorom  súťaže je mesto Galanta.

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné splniť jedinú osobitnú nasledovnú podmienku súťaže:

 1. Registrácia GalaKARTY do 13. februára 2024 do 23:59 hod.

 

Organizátor súťaže vyžrebuje dňa 14. februára 2024 pod dohľadom notára výhercov z konečného počtu účastníkov súťaže, ktorí splnia podmienky súťaže v termíne do 13. februára 2024 do 23:59 hod.

Prevádzkovateľ sociálnych sietí, z ktorých budete presmerovaný na tieto pravidlá nie je spoluorganizátorom, sponzorom, podporovateľom súťaže a nie je ani inak prepojený so súťažou.

Výhercovia súťaže budú kontaktovaní individuálne telefonicky.

Zúčastniť sa môžu všetci občania s trvalým pobytom na území mesta Galanta, ktorí sa zaregistrovali na stránke www.galakarta.sk prípadne osobne v poverenej kancelárii MsÚ v Galante prostredníctvom vypísania žiadosti o registráciu do 13.februára 2024.

Za osoby mladšie ako osemnásť rokov prevezme výhru zákonný zástupca.

Účastníci tejto súťaže súhlasia, že v prípade výhry má organizátor súťaže právo využiť ich osobné údaje, obrazové, zvukovo-obrazové a zvukové záznamy, týkajúce sa účastníkov alebo ich prejavov osobnej povahy (fotografie, písmo, hlas a pod.), pre reklamné a marketingové účely. Mená výhercov v rozsahu meno a priezvisko môžu byť uverejnené v médiách a na internete. V prípade, ak v dôsledku účasti v tejto súťaži dôjde k poskytnutiu osobných údajov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“), dáva účastník súťaže súhlas s ich spracovaním. 

Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhry nie sú vymeniteľné. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. Jeden výherca smie získať maximálne jednu výhru v jednej súťaži.

Pravidlá súťaže vstupujú pre konkrétnu súťaž do platnosti v deň ich uverejnenia na webovom sídle mesta Galanta www.galanta.sk , resp. dňom vyhlásenia konkrétnej súťaže, ak je tento deň neskorší ako deň uverejnenia pravidiel. Všetci účastníci súťaže sú týmito pravidlami viazaní a účasťou v súťaži sa ich zaväzujú dodržiavať.

Organizátor súťaže má právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa realizácie súťaže. Jeho rozhodnutie je konečné a záväzné. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. Ostatné vzťahy vyslovene neupravené týmito oficiálnymi pravidlami sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zásady používania vernostnej karty nájdete v plnom znení k nahliadnutiu na tejto stránke: ZÁSADY používania a vydávania vernostnej karty mesta Galanta s názvom GalaKARTA s podtitulom VERNOSTNÁ KARTA / HŰSÉGKÁRTYA a určenie výšky platieb za vybrané služby poskytované pre držiteľov GalaKARTY - Oficiálne stránky mesta Galanta

Dátum vloženia: 15. 1. 2024 0:01
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 2. 2024 14:43
Autor: Mgr. Mária Kilácskóová

Môže vás zaujímať viac