Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Informácie a prihláška pre záujemcov o štúdium na univerzite tretieho veku v Galante

Infografika k článku o Univerzite tretieho veku v Galante

Súčasťou Ekonomickej univerzity v Bratislave je už niekoľko rokov Univerzita tretieho veku. Je všeobecne známe, že štúdium Univerzity tretieho veku prichádza aj do miest, kde nie sú vysoké školy a kde nemôžu seniori študovať v mieste svojho bydliska.

Mesto Galanta sa zapojilo do tohto špeciálneho projektu, vďaka ktorému sa môžu priamo v našom meste vzdelávať obyvatelia starší ako päťdesiat rokov.

Zástupcovia Ekonomickej univerzity v Bratislave nám vo svojej prezentácii predstavili organizáciu, obsah a podmienky dvojročného študijného programu s názvom „Nikdy nie je neskoro začať niečo nové v Galante˝.

Vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci a odborníci z praxe sa tešia na starších študentov, ktorých vnímajú nielen ako starších študentov, ale ako svojich partnerov.

 
Kto sa môže prihlásiť

Poslucháčmi sa môžu stať občania starší ako päťdesiat rokov, (v odôvodnených prípadoch aj mladší ako päťdesiat rokov), ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou (alebo výučným listom). Poslucháči sú prijímaní len na základe podania záväznej prihlášky, bez prijímacích skúšok. Nie je podmienkou, aby mal uchádzač o prijatie trvalý pobyt v meste Galanta.

Ako sa môžem prihlásiť?

Čitateľne vyplnenú a podpísanú záväznú prihlášku zašlite poštou na adresu Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 alebo elektronicky na e-mailovú adresu janka.chladecka@euba.sk , maria.sajmirova@euba.sk , alebo doručte osobne na Mestský úrad v Galante - Oddelenie sociálnych služieb 1.poschodie, číslo dverí 140, alebo elektronicky na e-mailovú adresu adriana.molnariova@galanta.sk 

Poplatok za štúdium

Poplatok za školné na jeden akademický rok je vo výške 80 eur dôchodca (90 eur pracujúci dôchodca) a je potrebné ho uhradiť pred slávnostným otvorením akademického roku, kde predložíte doklad o platbe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na č. účtu IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 4503,   variabilný symbol (VS) : 2013

Začiatok štúdia

Slávnostné zahájenie akademického roka na Univerzite tretieho veku  v Galante sa uskutoční  11. októbra 2024 o 15,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Galante.

Priebeh štúdia

Výučba začína hneď po slávnostnom zahájení štúdia. Ďalšie sústredenia sa budú konať vždy v piatok (dátumy sú uvedené v priloženom harmonograme ) a to v čase od 15:00 do 16:30 hod.

Miesto konania výučby

Sústredenia sa budú konať v priestoroch veľkej zasadačky v budove Mestského úradu v Galante.

Ukončenie štúdia

Štúdium trvá  dva akademické roky a po ukončení sa štúdium slávnostne ukončí promóciou a odovzdaním osvedčenia.

Štúdium na UTV sa končí bez nutnosti absolvovania záverečných skúšok.

Prílohy

Prihláška na štúdium- Univerzita tretieho veku v Galante (PDF formát)

Prihláška na štúdium -Univerzita tretieho veku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,37 kB

Harmonogram výučby na akademický rok 2024/2024

Univerzita III.veku v Galante- harmonogram výučby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,05 kB

Prihláška na štúdium - Univerzita tretieho veku v Galante (WORD dokument)

Prihláška na štúdium -Univerzita tretieho veku.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 40,38 kB
Dátum vloženia: 22. 4. 2024 12:27
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 4. 2024 8:01
Autor: Mgr. Mária Kilácskóová

Život v meste

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac