Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Výzva pre neplatičov

Zoznam daňových dlžníkov- výzva pre neplatičov

Mestský úrad v Galante zverejní aj tento rok zoznam daňových dlžníkov.

Mesto Galanta ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní( daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje každoročne zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach, poplatku za rozvoj a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2022 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby (aj fyzické osoby – podnikatelia) 160 € a u právnickej osoby 1600 €.

Zoznam občanov a firiem, ktorí si nesplnili povinnosti a neuhradili dane či poplatky, bude aj tento rok prostredníctvom komunikačných kanálov mesta zverejnený, a to konkrétne dňa 16.9. 2023.

Preto žiadame občanov, ako aj podnikateľov a právnické osoby, aby uhradili svoje nedoplatky v lehote do 15.9. 2023. Po tomto termíne bude zoznam zverejnený na webovom sídle mesta Galanta.

V prípade záujmu o bližšie informácie k nedoplatkom môžete kontaktovať Mestský úrad na nasledovných telefónnych číslach:

  031/788 4353

  031/788 4354

  031/788 4356

  031/788 4358
 

Dátum vloženia: 16. 8. 2023 13:20
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 8. 2023 14:34

Môže vás zaujímať viac