Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Mesto Galanta prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu

samostatný odborný referent športu a mládeže na oddelení spoločenských služieb.

Predpokladaný termín nástupu:
20. februára 2023, prípadne dohodou

Kvalifikačné predpoklady:
minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou

Kritétiá a požiadavky na uchádzača:

  • odborné znalosti: legislatíva v oblasti športu a v oblasti práce s mládežou
  • všeobecný prehľad o športových kluboch a združeniach vykonávajúcich športovú činnosť v meste Galanta
  • všeobecný prehľad o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy, o dotačnom systéme mesta
  • skúsenosti v administratíve a korešpondencii
  • splnenie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme (§ 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.)
  • schopnosť tímovej spolupráce, samostatné analytické a koncepčné myslenie, aktívne ovládanie IT techniky a internetu, ochota vzdelávať sa, komunikatívnosť, schopnosť zvládať stres a záťaž

Mzdové podmienky:
1000 – 1300 €/mesiac brutto

Žiadosti zasielajte do 10. februára 2023 na adresu:

Mestský úrad Galanta
Oddelenie spol. služieb
Mierové nám. 940/1
924 18  Galanta

Spolu so žiadosťou je potrebné doručiť:

  • Profesijný životopis
  • Fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • Kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov, kurzov (nepovinné)
  • Súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

V Galante dňa 03. februára 2023

Prílohy

Samostatný odborný referent športu a mládeže

samostatný odborný referent športu a mládeže.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,72 kB
Dátum vloženia: 3. 2. 2023 13:52
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 2. 2023 13:57
Autor: Ing. Roman Miklošík

Môže vás zaujímať viac