Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

CENA MESTA GALANTA-CENA PRIMÁTORA MESTA GALANTA-15.12.2016

Svoj skromný a prostý život si nesieš, ako poľné kvety na veľkú slávnosť.
So strachom a obavou, či bude prijaté to, čo si s takou veľkou láskou nazbieral.

Na tej slávnosti podávajú tak hrdo a samozrejme kvety umelé, čo sú v móde 
a tie živé, čo iní vypestovali.
Ty nesieš lásku svojho srdca, svoje námahy, starosti, všedné udalosti.
To, o čom dejiny písať nebudú.

A práve preto, aby dejiny nezabudli, pripadla mi česť oceniť výnimočných ľudí, ktorí neľutovali svoj čas a často ho, občas aj na úkor rodiny, venovali a venujú v prospech iných, v prospech nás.
Poďakoval som osobnostiam z rôznych oblastí nášho života – z oblasti kultúry, športu, sociálnej i z verejnej a štátnej služby – osobnostiam, ktoré robia skvelé meno našej Galante doma na Slovensku i v zahraničí.
Cenu mesta Galanta na môj návrh schválili poslanci mesta Tomimu Kide Kovácsovi, Majstrovi Europy i Majstrovi sveta, pri príležitosti ukončenia jeho mimoriadne úspešnej profesionálnej kariéry.
Cenu primátora som sa rozhodol udeliť Ivete Baloghovej, dlhoročnej vedúcej súboru Clis, mnohonásobného Majstra Slovenska a nositeľa mnohých ocenení v zahraničí. Jozefovi Butkovi, dlhoročnému predsedovi kolkárskeho klubu v Galante, ktorý je aj nositeľom rekordu zapísaného v Guinessovej knihe rekordov, Mgr. Júlii Gálovej, bývalej prednostke Okr.úradu v Galante, dlhoročnej aktívnej činovníčke vo verejnom živote nášho mesta. Ing. Mariánovi Haviernikovi, riaditeľovi nemocnice, pod ktorého vedením sa ju naozaj v rekordne krátkom čase podarilo doslova zresuscitovať a postaviť na nohy. Rolandovi Hegedusovi, niekoľkonásobnému Majstrovi Slovenska a čerstvému Majstrovi sveta silovom trojboji. Mgr. Márii Hudákovej, dlhoročnej riaditeľke Centra sociálnych služieb Samaritán. Dr. Anne Jónásovej, autorke mnohých bibliografií a historických prác, za celoživotné pôsobenie a prínos v oblasti kultúry. Jurajovi Pekarovičovi, ktorý sa zaslúžil o záchranu viacerých historických pamiatok v Galante – renesančného kaštieľa, kaplnky v starom cintoríne a inicioval tiež reštaurovanie neogotického kaštieľa, je tiež dlhoročným kronikárom mesta Galanta. Ing. Katarínu Péterváriovú, dlhoročnú vedúcu tanečného súboru Calma, v ktorom vedie viac ako 180 detí v deviatich tanečných skupinách. Mgr. Vladimírovi Príbelskému, dlhoročnému riaditeľovi Úradu prace, soc.vecí a rodiny, garantovi aktivačných projektov, za jeho významnú pomoc školám, školským zariadeniam, mestským organizáciám, ale aj za aktiváciu desiatok nezamestnaných občanov nášho mesta. Mgr. Miroslavovi Psotovi, prednostovi Mestského úradu, za jeho vyše dvadsaťročnú prácu v prospech obyvateľov Galanty v oblasti práva. Viceprimátorovi Zsoltovi Takáčovi, za významný prínos v oblasti uchovávania a ochrany kultúrnych hodnôt a propagáciu mesta Galanta doma i v zahraničí, za jeho práce na záchrane neogotického kaštieľa. Ivanovi Zelenákovi, za jeho viac ako päťdesiatročnú prácu pri rozvoji boxu v Galante i na Slovensku. Ďalej som udelil Cenu primátora 8.B triede ZŠ SNP a jej triednej učiteľke Mgr. Darine Tiefenbach, za humánny detský čin. Príbeh známy z televíznej relácie V siedmom nebi totiž začal práve v tejto triede a to už pred tromi rokmi, keď sa svojej spolužiačky Simonky spoločne ujali a pomáhali jej i jej matke uľahčiť ťažký životný údel.. Navrhol som ich na túto cenu práve kvôli ich úžasnej súdržnosti a nezištnosti, aby inšpirovali nás všetkých.

Poďakoval som sa ďakovným listom aj riaditeľovi Okr.riaditeľstva Policajného zboru pplk. Mgr. Patrikovi Kupcovi, za jeho aktívnu činnosť v prospech bezpečnosti obyvateľov nášho mesta.
Rovnako som ocenil ďakovnými listami spoločnosti, ktoré nezištne pomáhajú nášmu mestu – spoločnostiam:

 Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Brovedani Slovakia s.r.o., MENERT s.r.o., META-GAS s.r.o., VIREMA TRADE s.r.o, XEWAX s.r.o. a Július Pereszlényi – Servis TV – Video.

Spoločností, ktoré pomáhajú, je naozaj málo, sme naozaj vďační, v našom meste je to naozaj výnimočné. 
Ďakujem všetkým, čo ste sa, hoci v rôznych oblastiach, rozhodli angažovať v prospech spoločnosti, v prospech nášho mesta. Spoločne sme našli radosť v tom, že robíme Galantu lepšou.

Ďakujem..

 

Peter Paška

Dátum vloženia: 17. 12. 2016 0:08
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 5. 2023 13:42

Môže vás zaujímať viac