Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Základná umelecká škola oslávila 30 rokov

V roku 1992 otvorila ZUŠ svoje brány a privítala prvých žiakov v budove bývalých jaslí. Škola priamo nadviazala na tradíciu Ľudovej školy umenia, ktorá vznikla v roku 1962.

 

Škola má 9 pedagógov a troch nepedagogických zamestnancov. „Každé jubileum je príležitosťou na spomienky, bilancovanie dosiahnutých úspechov. V priebehu rokov sa tisíce talentovaných žiakov svojou výtvarnou tvorbou úspešne prezentovali na mnohých celoslovenských a medzinárodných výstavách. Výsledkom neboli len ocenenia , ale aj radosť a spokojnosť, zážitky, ktoré nás sprevádzajú životom. Aj zásluhou kvalitných pedagógov-umelcov môžeme hovoriť o úspechoch školy,“ hovorí dlhoročná riaditeľka ZUŠ Blanka Kästová. Od svojho vzniku je škola nepretržite činná vo svojich výchovno-vzdelávacích aktivitách, žiaci dostávajú možnosť umeleckého vzdelávania a plnohodnotnej realizácie vo výtvarnej tvorbe. „Značná časť našich žiakov si vybrala umenie, výtvarnú tvorbu ako svoje životné poslanie. Pokračujú na stredných a vysokých umeleckých školách, technických univerzitách, architektúre či dizajne,“ hovorí o bývalých aj súčasných žiakoch riaditeľka. Škola pravidelné usporadúva absolventné výstavy, a zo zaujímavých aktivít, ktorých sa škola zúčastňuje, patrí napríklad účasť na medzinárodnej výstave Žitnoostrovské pastelky, účasť na celoslovenskej súťaži Veľkonočné a jarné zvyky na pohľadnici, usporiadanie tradičných akcií Deň umeleckých remesiel, organizovanie celoslovenského bienále detskej výtvarnej tvorby GABI, organizovanie výstavy Salón, čo je pravidelná medzinárodná výstava výtvarných prác pedagógov a výtvarníkov spojené s vernisážou.

Dátum vloženia: 11. 4. 2022 17:44
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 4. 2022 17:44

Môže vás zaujímať viac