Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Centrum mesta bude kvitnúť počas celého roka, vznikajú nové záhony

Centrum mesta a okolie developerských projektov ako kvitnúca záhrada, kvety od skorej jari až do prvých mrazov, aj to sú dnešné trendy mestskej zelene.

 

Dnes sa v mestách stáva stále častejšie, že v developerských projektoch sa nachádzajú záhony rešpektujúce životné prostredie, modelácie terénu vytvárajú dažďové záhrady, miznú rozľahlé štrkové plochy so skromnou výsadbou drobných ihličnanov. V Galante sa radnica snaží už druhý rok vytvárať v samotnom centre mesta záhony, ktoré pripomínajú kvitnúcu záhradu. Pre suché mestské prostredie dnes architekti vytvárajú trvalkové záhony s minimálnymi nárokmi na údržbu, rastliny vytvoria v krátkom čase kompletný pôdopokryv, rastliny sa samovysievajú a buriny nemajú šancu sa presadiť. Projekty na tieto záhony tvorí v Galante občianske združenie Zelený plán, najnovší, ktorého výsadba prebieha v prvej polovici apríla, bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - program Podpora regionálneho rozvoja. Eva Sušková ako krajinná architektka združenia nám odpovedala na otázky, prečo sa dnes realizujú práve takého záhony a či si ich ľudia môžu vytvoriť aj vo svojich záhradách. Premeny záhonov môžete počas roka sledovať v parčíku Jas, na kraji Mierového námestia pri budove mestského úradu, pri námestí pred MsKS aj na Vajanského ulici. 

 

Mierove namestie

Pri týchto záhonoch sa stretávame s pojmom „extenzívne trvalkové záhony.“ Čo to vlastne znamená?

Znamená to, že záhony sú menej náročné na údržbu, počas roka vyžadujú menej vstupov od správcu zelene v porovnaní s klasickými záhonmi. Sú tvorené tak, že pri nich využívame prírodné procesy ako samovýsevnú schopnosť druhov, využitie rozširovacej stratégie druhov, orientácia na použitie suchomilných druhov. Posun je aj vo vnímaní estetickej stránky záhonu – prevláda divoký charakter výsadby, kde sa napr. ponechávajú odkvitnuté súkvetia. Záhony sú veľmi pestré a poskytujú pastvu pre opeľovače a iný hmyz.

Technické služby mesta Galanta venujú ružovým a letničkovým záhonom pomerne veľa starostlivosti. Aká je náročná starostlivosť o tieto záhony?

Letničkové a ružové záhony patria k najnáročnejším vegetačným prvkom v mestskom prostredí. Extenzívne záhony sú mulčované štrkom, nakoľko rastliny v nich použité pochádzajú prirodzene zo skalnatých stepí, takže štrkový mulč je pre nich prirodzené stanovište. Štrk sme použili aj na vyľahčenie zeminy v záhone, aby bola vhodná pre rast suchomilných rastlín. Údržba sa zužuje na zálievku a pletie sa prvé dva roky, kým sa záhony zapoja. V ďalších rokoch sa počíta s minimálnymi nárokmi na údržbu - obmedzuje sa na zálievku iba v horúcich letných mesiacoch jednorázovo a zostrihaním rastlín v jarnom období.

Nachádza sa tu štrk, podobný mávajú aj súkromné záhrady vo svojich záhonoch. Máme pod týmto štrkom hľadať mulčovaciu textíliu?

Záhony sú bez textílie. Bolo by to v príkrom rozpore s ich filozofiou. Mulčovacia textília je produkt, ktorý bol pôvodne vyvinutý pre jednoročné záhradnícke kultúry – zelenina. Nesprávne sa však v minulosti začala používať aj do trvalkových a kríkových záhonov v domnení, že zabraňuje rastu buriny. Nie je to však pravda. Po čase aj tak burina prerastie a jej odstraňovanie z textílie je veľmi obtiažne. Už po krátkom čase sa póry textílie upchajú, a tak je znemožnený prechod vody a vzduchu do pôdy. Pre život rastlín je to kľúčový proces, ktorému textília zabraňuje. Pôda sa veľmi degraduje, rastliny trpia a pôdny život je mŕtvy. Navyše sa rastliny často rozširujú podzemnými výbežkami, keď však narazia na textilnú bariéru, nemôžu sa rozširovať a tak zaplniť celý priestor, čo je vlastne cieľom výsadby – husto zapojený porast, kde burina nemá šancu a rastliny hrajú hlavnú rolu. Mulč (štrk, kôra, štiepka) je len pomocný materiál a nie estetická zložka záhona, ako sa to dnes často mylne interpretuje. Primárnou funkciou mulču je zabránenie rastu buriny a udržanie pôdnej vlahy. Nemožno opomínať ani fakt, že rozkladom textílie dochádza k uvoľňovaniu mikroplastov do pôdy a spodnej vody.

Ak by ľudia chceli takýto celoročne kvitnúci záhon, hodí sa aj do veľmi malej záhrady v dnešných nových štvrtiach?

V zásade platí pravidlo, čím menšia plocha záhona, tým menší počet použitých druhov. Inak plocha pôsobí veľmi roztrieštene. Vzhľadom na nižšie nároky na údržbu možne tieto typy záhonov odporučiť aj do súkromných záhrad.

Aké rastliny by tu mohli byť?

Zmes použitá na Hlavnej ulici sa volá Tanec tráv a sú tu druhy ako rozchodníky (Sedum Matrona), okrasné maky (papaver orientale Alegro), kosatce (Iris Many Mahalos), dračíky (penstemon Mystica), astry (aster dumosus Lady in blue), geranium, paliny (artemisia valerie finnis), coreopsis, šalvie, oregano, bergénie (odroda winterglut), veternica lesná a mnohé iné. Cibuľoviny sa budú sadiť na jeseň – krokusy, narcisy, tulipány a okrasné cesnaky.

Dátum vloženia: 11. 4. 2022 17:09
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 4. 2022 17:14

Môže vás zaujímať viac