Navigácia

Obsah

Správy

Výsledok OVS č. 54/2021 - prenájom NP Ul. Vajanského 909

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 54/2021 vyhlásenej na prenájom nebytového priestoru na Ul. Vajanského 909 sa uskutočnilo dňa 2.2.2021. celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:

Obchodná verejná súťaž na predaj osobného automobilu Škoda Octavia

OVS bola vyhlásená primátorom mesta Galanta dňa 11.1.2021, a vyhodnotená dňa 28.1.2021. celý text

ostatné | 1. 2. 2021 | Autor:

Výsledok OVS č. 2239/2020 na prenájom nebytového priestoru na Ul. Hlavnej súp. č. 945 v Galante

Dňa 18.8.2020 sa uskutočnilo vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 2239/2020 vyhlásenej primátorom mesta na prenájom nebytového priestoru na Ul. Hlavnej 945 v Galante. Súťaž bola úspešná, s víťazom sa uzatvorí nájomná zmluva na dobu určitú 5 rokov. Účel nájmu: poskytovanie služieb manikúra, pedikúra. celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor:

Vyhodnotenie 2. kola OVS č. 2143/2019 vyhlásenej na prenájom nebytového priestoru na Ul. Vajanského 909 v Galante

Primátor mesta Galanta po neúspešnom 1. kole vyhlásil opakovane obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru na ul. Vajanského 909 v Galante. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 18.9.2019. celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor:

Výsledok OVS 729/2019 na prenájom nebytového priestoru na Ul. Hlavnej 946 v Galante

Dňa 21. marca 2019 sa uskutočnilo vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 729/2019 na prenájom nebytového priestoru na Ul. Hlavnej 946 v Galante. S víťazom sa uzatvorí nájomná zmluva na dobu určitú, 5 rokov. celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:

Výsledok 2. kola Obchodnej verejnej súťaže č. 1781/2018

2. kolo Obchodnej verejnej súťaže č. 1781/2018 na predaj pozemkov v k.ú. Nebojsa bolo vyhlásené dňa 8.8.2018. celý text

ostatné | 6. 9. 2018 | Autor:

Výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 2545/2018

Mesto Galanta vyhlásilo dňa 12.7.2018 obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru na Ul. Hlavnej 945 v Galante. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 31.7.2018. celý text

ostatné | 9. 8. 2018 | Autor:

Výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 1781/2018 na predaj pozemkov

Mesto Galanta vyhlásilo dňa 3.5.2018 Obchodnú verejnú súťaž č. 1781/2018 na predaj pozemkov v k.ú. Galanta (Ul. Z. Kodálya) a v k.ú. Nebojsa. celý text

ostatné | 23. 7. 2018 | Autor:

Výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 4263/2017 na predaj bytu

Výsledok OVS č. 4263/2017 vyhlásenej na predaj bytu na Sídl. Revolučná štvrť 957 v Galante celý text

ostatné | 1. 2. 2018 | Autor:

Výsledok OVS č. 3046/2017 na prenájom nebytového priestoru na Ul. Hlavnej 946 v Galante

Mesto Galanta vyhlásilo dňa 4.9.2017 obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru na Ul. Hlavnej 946 v Galante. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 25.9.2017. celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor:

Výsledok OVS č. 3045/2017 na prenájom nebytového priestoru na Ul. Hlavnej 945 v Galante

Mesto Galanta vyhlásilo dňa 4.9.2017 obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru na Ul. Hlavnej 945 v Galante. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 25.9.2017. celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor:

Výsledok 2. kola obch. verejnej súťaže č. 1714/2017 na prenájom nebytového priestoru na Ul. Hlavnej 945 v Galante

Do stanoveného termínu, t.j. do 27.6.2017 nebol do súťaže podaný žiadny súťažný návrh. Z toho dôvodu vyhodnocovacia komisia konštatovala, že aj 2. kolo súťaže bolo neúspešné. celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor:

Obchodná verejná súťaž č. 4275/2016 na prenájom nebytového priestoru na Ul. Hlavnej 945 v Galante

Do súťaže bol podaný jeden návrh, ktorý spĺňal obsahovú aj formálnu úplnosť súťažného návrhu. Vyhodnocovacia komisia odporučila primátorovi mesta prijat návrh spoločnosti VR Consulting s.r.o., Hody 1665. Účel nájmu: realitná kancelária. celý text

ostatné | 5. 1. 2017 | Autor: Ingrid Szabóová
Logo na web k OVS_17

Výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 3446/2016 na prenájom nebytového priestoru na Ul. Vajanského 909 v Galante

Do stanoveného termínu, t.j. do 2.11.2016 do 13.00 hod. nebol podaný do súťaže žiadny návrh. Vyhodnocovacia komisia konštatovala neúspešnosť súťaže a odporučila primátorovi mesta vyhlásiť II. kolo súťaže s rovnakými podmienkami. celý text

ostatné | 4. 11. 2016 | Autor: Ingrid Szabóová
Logo na web k OVS_17

Výsledok obchodnej verejnej súťaže č. 2452/2016 na prenájom nebytového priestoru na Ul. Hlavnej 946, v Galante

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutočnilo dňa 1. augusta 2016. Do súťaže bol podaný jeden návrh, podal ho Ing. Ivan Igrici IIIZ, so sídlom podnikania Matúškovo 140. celý text

ostatné | 2. 8. 2016 | Autor: Ingrid Szabóová
Logo na web k OVS_17

Výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 24419/2015 - prenájom nebytového priestoru na Ul. Vajanského 909 v Galante

Do súťaže bol podaný jeden súťažný návrhy. Podal ho pán Phuong Vo Than, so sídlom Slnečná 830/14, Ivanka pri Dunaji. Účel nájmu: prevádzkovanie nechtového štúdia. Ponuka ročného nájomného: 60 €/m2. Komisia na vyhodnotenie odporučila primátorovi mesta uzatvoriť nájomnú zmluvu s p. Phuong Vo Than. celý text

ostatné | 8. 1. 2016 | Autor: Ingrid Szabóová
Logo na web k OVS_17

Výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 22777/2015 - prenájom nebytového priestoru na Ul. Vajanského 909 v Galante

Do súťaže boli podané dva návrhy. Jeden návrh bol zo súťaže vylúčený, nakoľko nespĺňal kritériá súťažného návrhu. Víťazom súťaže sa stal Peter Bubeník, so sídlom Slnečná 561/64, Galanta. Účel nájmu: predaj a servis malej a veľkej bielej techniky. Ponuka ročného nájomného: 60 €/m2. Komisia na vyhodnotenie odporučila primátorovi mesta uzatvoriť nájomnú zmluvu s Petrom Bubeníkom. celý text

ostatné | 9. 11. 2015 | Autor: Ingrid Szabóová
Logo na web k OVS_17

Oznámenie výsledkov obchodných verejných súťaží č.8103/2013 a č. 8104/2013

Obchodná verejná súťaž č.8103/2013 a Obchodná verejná súťaž č. 8104/2013 celý text

ostatné | 19. 6. 2015 | Autor: Mgr. Miroslav Psota
Logo na web k OVS_17

Výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 16432/2015

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru na Ul. Vajanského 909 v Galante bola vyhodnotená dňa 3.6.2015. celý text

ostatné | 4. 6. 2015 | Autor:
Logo na web k OVS_17

Výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 16431/2015

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru na Ul. Vajanského 909 v Galante bola vyhodnotená dňa 3.6.2015. celý text

ostatné | 4. 6. 2015 | Autor: Ingrid Szabóová
Logo na web k OVS_17

Výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 2948/2015 na prevod vlastníctva pozemku

Obchodná verejná súťaž č. 2948/2015, vyhlásená Mestom Galanta na prevod vlastníctva pozemku na Ul. Školskej v Galante bola úspešná. celý text

ostatné | 22. 4. 2015 | Autor: Ingrid Szabóová
Logo na web k OVS_17

Výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 1460/2015 - II. kolo na prenájom nebytového priestoru na Ul. Vajanského 909

Do obchodnej verejnej súťaže do stanoveného termínu nebol podaný žiadny návrh, z toho dôvodu komisia na vyhodnotenie konštatovala, že aj II. kolo súťaže bolo neúspešné. celý text

ostatné | 26. 3. 2015 | Autor: Ingrid Szabóová,
Logo na web k OVS_17

Výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 1458/2015-II. kolo na prenájom nebytového priestoru na Ul. Vajanského 909

Do obchodnej verejnej súťaže do stanoveného termínu nebol podaný žiadny návrh, z toho dôvodu komisia na vyhodnotenie konštatovala, že aj II. kolo súťaže bolo neúspešné. celý text

ostatné | 26. 3. 2015 | Autor: Ingrid Szabóová
Logo na web k OVS_17

Obchodná verejná súťaž č. 1460/2015 - prenájom nebytového priestoru Ul. Vajanského 909 (Vináreň AMVIN)

Do stanoveného termínu, t.j. do 26.2.2015 do 13.00 hod. nebol podaný do súťaže žiadny návrh. Vyhodnocovacia komisia konštatovala neúspešnosť súťaže a odporučila primátorovi mesta vyhlásiť II. kolo súťaže s rovnakými podmienkami. celý text

ostatné | 27. 2. 2015 | Autor:
Logo na web k OVS_17

Obchodná verejná súťaž č. 1458/2015 - prenájom nebytového priestoru Ul. Vajanského 909

Do stanoveného termínu, t.j. do 26.2.2015 do 13.00 hod. nebol podaný do súťaže žiadny návrh. Vyhodnocovacia komisia konštatovala neúspešnosť súťaže a odporučila primátorovi mesta vyhlásiť II. kolo súťaže s rovnakými podmienkami. celý text

ostatné | 27. 2. 2015 | Autor: Ingrid Szabóová