Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Oznámenie výsledku výberového konania na pozíciu - vedúci oddelenia personalistiky a miezd Mestského úradu Galanta

Výsledok výberového konania - vedúci oddelenia personalistiky a miezd Mestského úradu Galanta

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na pozíciu vedúceho oddelenia personalistiky a miezd Mestského úradu Galanta.

Oznámenie výsledku výberového konania na pozíciu vedúceho oddelenia personalistiky a miezd Mestského úradu Galanta

Dátum: 18.10.2023

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na pozíciu vedúceho oddelenia personalistiky a miezd Mestského úradu Galanta, ktoré sa konalo dňa 12.10.2023 na Mestskom úrade Galanta.

S ohľadom na oznámenie o vyhlásení výberového konania, ktoré bolo dňa 11. septembra 2023 zverejnené na internetovej stránke mesta www.galanta.sk, bol posledným dňom na doručenie žiadostí o účasť vo výberovom konaní určený deň 03.október 2023. K uvedenému dátumu boli do podateľne Mestského úradu Galanta doručené 3 podania, pričom 2 uchádzači nesplnili podmienky vypísané vyhlasovateľom výberového konania týkajúce sa dosiahnutého vzdelania a z toho dôvodu neboli pozvaní na osobný pohovor.

Výberového konania na obsadzovanú pozíciu vedúceho oddelenia personalistiky a miezd Mestského úradu Galanta sa zúčastnil jeden uchádzač. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou pohovoru s uchádzačom overila jeho osobnostné predpoklady, schopnosti a odborné znalosti. Výberová komisia na základe celkového zhodnotenia výsledkov pohovoru konštatovala, že Erika Mészárosová bola úspešná vo výberovom konaní.

Na základe vyššie uvedených skutočností výberová komisia určila nasledovné poradie na pozíciu vedúceho oddelenia personalistiky a miezd Mestského úradu Galanta, a to:

1. Erika Mészárosová

Ponuka uzatvoriť pracovnoprávny vzťah s Mestom Galanta bude s ohľadom na výsledok výberového konania na pozíciu vedúceho oddelenia personalistiky a miezd Mestského úradu Galanta smerovaná k uchádzačovi, ktorý skončil v poradí na prvom mieste.

 

 

Mgr. Peter Kolek

primátor mesta

Prílohy

Zverejnenie výsledkov výberoveho konania na pozíciu vedúci oddelenia personalistiky a miezd Mestského úradu Galanta

Zverejnenie vysledkov vyberoveho konania na obsadenie funkcie vedúceho personalistiky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,12 kB

ZÁPISNICA výberovej komisie z výberového konania výberu uchádzačov na pozíciu: „vedúci oddelenia personalistiky a miezd Mestského úradu Galanta“

Záznam výberovej komisie z pohovoru - vedúci oddelenia personalistiky a miezd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,5 kB
Dátum vloženia: 19. 10. 2023 15:10
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 10. 2023 15:18
Autor: Mgr. Mária Kilácskóová

Môže vás zaujímať viac