Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola

Švermova 8, Galanta

web: www.kodaly.edupage.org
e-mail: kodaly.galanta@gmail.com

tel.: +421/31/780 27 42
webové sídlo školy : www.kodaly.edupage.org
e-mail: kodaly.galanta@gmail.com

riaditeľ: Hajnalka Oláh

zástupca riaditeľa: PaedDr. Szilárd Klimek

počet tried: 18
počet žiakov: 336
počet pedagógov: 29
počet vychovávatelov: 7
počet ostatných zamestnancov:12

Profilácia školy

Relevantným cieľom našej školy v  súčasných podmienkach je poskytnúť žiakom konkurencieschopné základné vzdelanie v materinskom jazyku, na ktoré sa môžu spoľahlivo nadviazať v ďalšom vzdelávaní sa kdekoľvek v európskom priestore. Snažíme sa vychovať zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory, ale chceme, aby to robil kultivovaným spôsobom, s úctou a porozumením k druhým. Chceme klásť - v spolupráci s celým pedagogický zborom - väčší dôraz na kultivovanie osobnosti našich žiakov, na ich výchovu k väčšej sebadisciplíne. Je nevyhnutné znížiť mieru agresivity v škole ponúkaním vhodných aktivít na odvedenie zvyšných energií žiakov.

Naším cieľom je, aby naši žiaci ako príslušníci minority , sa vedeli presadiť v majoritnom prostredí zachovávajúc svoju identitu. Veľký význam prikladáme reči ako nástroju, ktorý zachytáva a odovzdáva rôzne kultúrne významy, mravný poriadok a hodnotové systémy. Je to nástroj sociálnej komunikácie a interakcie, nástroj poznávania iných kultúr a prezentácie vlastných kultúrnych hodnôt iným kultúram.

Dátum vloženia: 9. 1. 2017 13:02
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 3. 2024 14:26
Autor: Mgr. Juraj Bottka

Mestský úrad

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac