Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Základná škola, ul. Štefánikova

Štefánikova 745/1, Galanta

web: www.zsstefanikga.edupage.org
e-mail: zsstefanikga@gmail.com

tel.: +421/31/780 28 13
webové sídlo školy: www.zsstefanikga.edupage.org
e-mail: zsstefanikga@gmail.com


riaditeľ: PaedDr. Radoslav Forro

zástupca riaditeľa: PaedDr. Ivan Kollár


počet tried: 12
počet žiakov: 248
počet pedagógov: 21
Špeciálny pedagóg: 1
Asistent učiteľa: 1
Počet nepedagogických zamestnancov: 10

Profilácia školy

Naša škola sa už takmer dve desaťročia orientuje na rozšírenú  výučbu cudzích jazykov. V tomto  smere chceme naďalej pokračovať a vzdelávať žiakov v predmetoch potrebných pre ich život. Komunikácia v cudzom jazyku je nesmierne dôležitá najmä v  čase mobility v rámci Európskej únie, keď mladí ľudia majú možnosti vzdelávať sa a pracovať v niektorom z jej členských štátov.

Nemenej dôležitá je oblasť vzdelávania v praktickom využití informačných a komunikačných technológií a výpočtovej techniky, na výučbu ktorých sa tiež chceme zamerať.

Našim cieľom je, aby žiaci našej školy získali všetky potrebné vedomosti, zručnosti, návyky potrebné pre reálny život, aby získali všetky kompetencie a spôsobilosti a ďalej ich rozvíjali a  vedeli ich upotrebiť v konkrétnych životných situáciách.

Pre život ich chceme pripraviť ako flexibilných, kreatívnych, komunikatívnych mladých ľudí, ktorí sa budú vedieť prezentovať, orientovať v množstve informácií, získajú schopnosť triediť informácie a poznatky a budú správne  reagovať na akékoľvek životné situácie, budú vedieť riešiť rýchlo a účinne problémy.

Žiakov budeme viesť k presnému vyjadrovaniu svojich myšlienok, kultivovať ich jazykový prejav a vystupovanie v škole, medzi spolužiakmi, pred učiteľmi, rodičmi a na verejnosti.

Na vyučovacích hodinách budeme navodzovať atmosféru tvorivosti, „hladu po vedomostiach“, ktoré žiakov nebudú zaťažovať svojou kvantitou, ale budú im osožné v každodennom živote. Umožníme našim žiakom získať dostatočné všeobecné zručnosti a vedomosti vo všetkých predmetoch.

Chceme posilniť manuálne zručnosti žiakov v rámci pracovného vyučovania na prvom stupni a v predmete technika na druhom stupni. Zároveň nielen v týchto predmetoch sa budú rozvíjať finančné zručnosti v oblasti ekonomiky domácnosti.

Našim cieľom je rozvíjať u detí fantáziu, predstavivosť a tvorivosť, formovať ich vkus, vlastný názor, prístup k sebarealizácii.

Z našich žiakov chceme vychovať ľudí tolerantných, chápavých, so sociálnym cítením, empatických voči iným ľuďom , národom a národnostiam, ktoré žijú na Slovensku, ale aj inde vo svete, s ktorými sa v budúcnosti môžu stretnúť. Vychovávať ich budeme v duchu humanistických princípov a zásad.

Dátum vloženia: 9. 1. 2017 13:01
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 3. 2024 14:24
Autor: Mgr. Juraj Bottka

Mestský úrad

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac