Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Materská škola, Sídl. Clementisove sady

Materská škola
Sídl. Clementisove sady 902/3, 924 01 Galanta

Email: msclementisovesady@centrum.sk
Web: www.msclementisovesady-sk.webnode.sk

Tel: 031/780 27 00

Email: msclementisovesady@centrum.sk
Web: http://www.msclementisovesady-sk.webnode.sk
 

Riaditeľka: Renáta Vravková

Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Aneta Benkovičová
Počet tried:3
Počet detí:70
Počet pedagogických zamestnancov:6
Počet ostatných zamestnancov:4

Profilácia školy

Naša MŠ pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Materská škola je zameraná na environmentálnu výchovu, je zaradená do programu „Krok za krokom“. Podľa vývinovej teórie sa sústreďujeme na celú osobnosť dieťaťa, jeho perceptuálno-motorický, sociálny, emociálny a kognitívny rozvoj.

Dátum vloženia: 9. 1. 2017 12:26
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 7. 2022 11:06
Autor: Mgr. Juraj Bottka

Môže vás zaujímať viac