Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Zariadenia sociálnych služieb mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zariadenia sociálnych služieb mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

Pohoda seniorov, n.o.

 

Zariadenie sociálnych služieb

Hodská 360/33

92401 Galanta

TEL:     031/702 00 13, 0905 466 038

              0903 402 582

 E: mail maasova@pohodaseniorov.sk

  socpracovnik@pohodaseniorov.sk

 WEB:   www.pohodaseniorov.sk

Druh sociálnej služby :

Zariadenie sociálnych služieb

  • Zariadenie pre seniorov s kapacitou 50 miest
  • Špecializované zariadenie s kapacitou 20 miest

 

Forma sociálnej služby:

Pobytová

Kapacita:

70 miest

Forma hospodárenia:                    

 

Nezisková organizácia

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby ich prijímateľom so zreteľom na etický a odborný prístup, ochranu ľudských práv a základných slobôd a systém manažérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého zlepšovania rozvoja nášho zariadenia.

 

 Naše zariadenie je vybudované na rozľahlom pozemku s novozaloženým parkom s upraveným trávnikom a chodníkmi. Celý objekt je oplotený, so sadovou a parkovou úpravou. Klienti a návštevníci zariadenia si môžu užívať krásne počasie v záhradných altánkoch s posedením alebo na prízemnej terase. Naše zariadenie ponúka sociálne služby v 3-podlažnej bezbariérovej budove s celkovou kapacitou 78 miest. Klienti sú ubytovaní v 22 dvojlôžkových a 26 jednolôžkových izbách s vlastným balkónom. K zariadeniu je vybudovaná príjazdová cesta spolu s 18 miestami na parkovanie.

 

Vybavenie zariadenia

Na každom poschodí sa nachádza priestranná spoločenská miestnosť vrátane kuchynky, ktorá slúži k voľnočasovým aktivitám klientov, k sledovaniu TV alebo k posedeniu s rodinou a priateľmi. Pre klientov je k dispozícii rehabilitačná miestnosť. Budova je bezbariérová a pohyb medzi poschodiami je možný aj veľkým osobným výťahom. Zariadenie má vybudovanú vlastnú práčovňu, veľkú jedáleň a krásnu slnečnú terasu.

Vybavenie izieb

Izby sú vybavené štandardnými polohovateľnými lôžkami, pre dlhodobo ležiacich klientov elektrickými polohovateľnými lôžkami, písacím a nočným stolíkom s kreslom, skriňou na osobné veci, signalizačným zariadením na privolanie ošetrujúceho personálu. Ku každej izbe prislúcha predsieň s odkladacím priestorom na obuv a šatstvo, Na izbách je balkón, WIFI a prípojka na TV. Izby na 4. poschodí sú klimatizované.

 Ošetrovateľská starostlivosť

V zariadení poskytujeme nepretržitú zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v súlade s §22 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Klientom zariadenia je poskytovaná 24-hodinová komplexná starostlivosť, ktorú pod dohľadom vedúcej zdravotného úseku vykonávajú odborne vzdelané a skúsené zdravotné sestry, zdravotní asistenti a opatrovateľky. Ambulantnú zdravotnú starostlivosť zabezpečuje všeobecný lekár zariadenia. V prípade potreby odbornej zdravotnej starostlivosti sprevádzame klientov na odborné vyšetrenia do neďalekej nemocnice.

Sociálna služba

Klientom je poskytovaná sociálna služba na odbornej úrovni, v rámci ktorej prihliadame na individuálne potreby klienta, aktivizujeme ho podľa jeho schopností, možností a zdravotného stavu. Pracovníci sociálneho úseku využívajú pri svojej práci všetky dostupné metódy a formy sociálnej práce pri aktivizácii, mobilizácii a socializácii klienta. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je rodina.

Duchovno

Pre potreby duchovného života v zariadení sa konajú pravidelné bohoslužby. Ohľad berieme na vierovyznanie každého klienta, rovnako aj na klientov bez vierovyznania.

Stravovanie

Príprava stravy je v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav klientov a podľa stravných jednotiek v súlade s platnými právnymi normami. Obed si môžu klienti vybrať z viacerých jedál. Klienti majú možnosť stravovať sa v jedálni alebo na svojich izbách. Pri podávaní stravy všeobecne asistuje zdravotný a sociálny personál.

Aktivity

                Aktivity, sa realizujú na pravidelnej báze a sú spoluvytvárané sociálnymi terapeutmi a tiež  klientmi na základe ich záujmov, nápadov, požiadaviek, možností a schopností, zdravotného a psychického stavu. Medzi tieto aktivity patrí - ranná rozcvička, kino Pohodička, pamäťový tréning, kognitívne cvičenia, biblioterapia, aromaterapia a relaxácia, pánsky a dámsky klub, spevácky krúžok, hudobný krúžok. V rámci skvalitňovania služieb pre našich klientov uskutočňujeme v našom zariadení program canisterapie. Spolupracujeme s profesionálnymi canisterapeutickými tímami z výcvikovej školy Kynologický klub DOGGIE, ktorí sú lídrami v danej oblasti na Slovensku a zároveň majú bohaté skúsenosti aj s prácou so seniormi. Naša organizácia spolupracuje aj  s občianskym združením Červený nos – Clowndoctors, ktorý je uznávaný pre svoju odbornosť v oblasti využívania humoru v zdravotníctve – liečba humorom. Spolupracujeme aj s miestnymi školami v Galante, predovšetkým so Súkromným bilingválnym gymnáziom, Hodská 10. Študenti  tohto gymnázia pravidelne navštevujú naše zariadenie a zúčastňujú sa na voľnočasových aktivitách  pre seniorov. Našich klientov navštevujú dôchodcovia z miestneho Klubu seniorov v Galante, ktorí klientom vždy spríjemnia pobyt nielen dobrou náladou ale aj hudbou a pesničkami. Zariadenie úzko spolupracuje s Mestskou knižnicou v Galante – zapožičiavanie audiokníh, kníh, časopisov. Konajú sa stretnutia a besedy so spisovateľmi, prednášky a pod. O všetkých našich aktivitách je možné sa dozvedieť i v časopise, ktoré štvrťročne zariadenie vydáva pod názvom „POHODIČKA“.

 

Mojim cieľom je, aby náš domov poskytoval svojim obyvateľom istotu, bezpečie a šťastie.

Mgr. Miriam Maasová, riaditeľka Pohody seniorov, n.o.

 

 

 

SAMARITÁN

 

Centrum sociálnych služieb pre starších občanov

Clementisove sady 903

924 01 Galanta

Te.:031 780 4468

       0907 712 101

E-mail:samaritan.galanta@gmail.com

samaritan.galanta@gmail.com

web:csssamaritan.webnode.sk

Druh sociálnej služby:

Zariadenie sociálnych služieb

  • Zariadenie pre seniorov Samaritán s kapacitou 34 miest
  • Zariadenie pre seniorov Simeon s kapacitou 11 miest
  • Opatrovateľská služba
  • Jedáleň ambulantná a terénna

 

Forma sociálnej služby

Pobytová

Kapacita

45

Forma hospodárenia

Nezisková organizácia

 

Zriaďovateľom je Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. v Galante. K prijímateľom k starým a chorým ľuďom pristupuje personál s kresťankou láskou. Poslaním nášho zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby so zreteľom na etický a odborný prístup, ochranu ľudských

 práv a základných slobôd a systém manažérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého zlepšovania rozvoja nášho zariadenia.

            Samaritán sídli v prízemnej časti 2 podlažnej budovy riešenej bezbariérovo, má výhodnú polohu, na železničnú stanicu je 5 minút cesty, do mesta 5 minút, do evanjelického kostola 5 minút a do katolíckeho kostola 10 minút cesty. Zariadenie má vyhradené miesta na parkovanie.

            Veľký rozľahlý areál s kvetinovou úpravou umožňuje obyvateľom na odpočinkových miestach v altánkoch tráviť príjemné chvíle. V parku s košatými stromami nachádzajú obyvatelia osvieženie v horúcich letných dňoch. Samaritán ponúka klientom ubytovanie v 15 jednolôžkových izbách, v 12 dvojlôžkových izbách a tri izby s intenzívnou starostlivosťou.

Vybavenie zariadenia

            Zariadenie má vybudovanú modernú kuchyňu, dve jedálne, vlastnú práčovňu. Vo vstupnej hale  klienti radi sedávajú. Respírium, spoločenská miestnosť sa využívajú na voľnočasové aktivity.

Vybavenie izieb

            V izbách sú polohovateľné lôžka, aj elektricky polohovateľné,  nočné stolíky, skrine na uloženie osobných vecí, jedálenský stolík, stoličky, kreslo, signalizačné zariadenie. 

Ošetrovateľská starostlivosť

            V zmysle § 22 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytujeme v zariadení nepretržitú zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. Pod dohľadom hlavnej sestry zariadenia diplomovanej zdravotnej sestry opatrovatelia poskytujú 24 hodinovú komplexnú zdravotnú starostlivosť. Personál je denne v telefonickom kontakte s lekárom zariadenia. Všeobecný lekár navštevuje  klientov v zariadení podľa potreby. Personál doprevádza klientov na odborné lekárske vyšetrenia, na zdravotné kontroly, zabezpečuje pre nich lieky a zdravotné pomôcky.

Sociálna služba

            V rámci sociálnej práce vykonáva sociálna pracovníčka s klientmi pracovnú terapiu, memoterapiu, arteterapiu s prihliadaním na individuálne potreby klienta, berúc do úvahy jeho zdravotný stav a schopnosti.

Duchovno 

            Každé ráno sa konajú v Samaritáne a v Simeone modlitby. Pravidelne 2x do mesiaca bývajú bohoslužby, na ktoré prichádza kňaz. Raz do mesiaca býva  biblické popoludnie pri káve.  V lete sa konajú v Samaritáne a v Simeone zborové dni, na ktoré prichádzajú aj účastníci širšej verejnosti z okolia. Ak to zdravotný stav našich klientov dovoľuje, odvezieme ich aj do kostola. Členov iných náboženských konfesii na požiadanie zaopatrí v zariadení ich duchovný.

Stravovanie

            Stravu pripravujeme v našej kuchyni. Pri zostavovaní jedálneho lístka dbáme na zásady správnej výživy a želania klientov. Rešpektujeme diétu predpísanú lekárom. Klienti sa stravujú v jedálni, alebo na izbách, kde im asistuje sociálny, zdravotný, opatrovateľský  personál.

Aktivity

            Ráno sa začína  rozcvičkou a pobožnosťou, na ktorých sa zúčastňuje aj personál. V priebehu dní pracuje s klientmi sociálna pracovníčka podľa ich záujmov, možností, schopností, psychického a zdravotného stavu. Pracovná terapia, memoterapia, arteterapia, chvíľa s pesničkou. Samaritán má bohatú knižnicu, z ktorej si klienti požičiavajú knihy na čítanie. Viackrát ročne organizujeme športové popoludnia. Do zariadenia prichádzajú deti z MŠ, zo ZŠ, z Gymnázia s kultúrnym programom. Obyvateľov potešia aj návštevy z cirkvi. Harmonikár so speváčkou vyčaria úsmevy na tvárach a klienti sa potešia , že si môžu spolu zaspievať. Deti zo základných škôl nad 12 rokov robia obyvateľom spoločnosť počas letných prázdnin. Personál poriada vychádzky s obyvateľmi do mesta, navštevujeme susednú Materskú školu.

Dátum vloženia: 16. 12. 2011 8:49
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 3. 2019 7:54
Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

Môže vás zaujímať viac