Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

PATRIA - domov dôchodcov Galanta

Patria – Domov dôchodcov v Galante zahájilo svoju činnosť v oblasti poskytovania sociálnych služieb v roku 1986 ako účelová budova pre dôchodcov. Prešlo niekoľkými reprofilizáciami a v súčasnej dobe poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sociálne služby:

email: info@patriaddgalanta.sk
web: http://www.patriaddgalanta.sk

Patria – Domov dôchodcov v Galante zahájilo svoju činnosť v oblasti poskytovania sociálnych služieb v roku 1986 ako účelová budova pre dôchodcov. Prešlo niekoľkými reprofilizáciami a v súčasnej dobe poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sociálne služby:

  • zariadenie pre seniorov
  • zariadenie opatrovateľskej služby
  • opatrovateľská služba (v domácnosti)
  • odľahčovacia služba

Kapacita:

  • zariadenie pre seniorov  -  160  lôžok, jedno, dvoj a trojlôžkové izby so samostatným sociálnych zariadením
  • zariadenie opat. služby  -  4 lôžka

Budova:

Zariadenie sa nachádza na Sídlisku Sever. Má dva štvorpodlažné pavilóny označované ako A a C spojené prízemnou spojovacou chodbou (pavilón B). Pod časťou pavilónu C sa nachádza  suterén. Obidva pavilóny sú vybavené dvoma výťahmi: malý pre 4 osoby, veľký pre 6 osôb.

Átrium, priestor medzi pavilónmi A a C, slúži ako oddychová zóna s priestrannou terasou, zeleňou, dláždenými chodníkmi, lavičkami a altánkom.

V zariadení pre seniorov sa poskytujú odborné, obslužné a iné činnosti. Úhrada za tieto služby je stanovená VZN Mesta Galanta č. 43/2009 v znení neskorších predpisov.

V rámci odborných činností sa poskytuje najmä: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia.

Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná nepretržitou službou. Zdravotnícka starostlivosť je zabezpečovaná zdravotníckym zariadením a ošetrujúcim lekárom, ktorý ambuluje priamo v zariadení. Zariadenie má zariadenú ambulanciu, na odborné vyšetrenie sú klienti zariadenia sprevádzaní zdravotníckym personálom. Zdravotnícke úkony, ktoré nariadi lekár sú poskytované službou ADOS.

Ubytovanie: V pavilóne A sa nachádzajú jedno- a dvojlôžkové obytné jednotky s kuchynkou pre mobilných klientov. V pavilóne C  sú jedno-, dvoj- a trojlôžkové obytné jednotky pre prevažne imobilných a ťažko mobilných klientov. Zariadené sú základným bytovým vybavením najmä polohovacie postele, skrine, komody, stoly, stoličky alebo kreslá. V každej obytnej jednotke je hygienické zariadenie – sprchovací kút alebo vaňa a WC.

Stravovanie: Zariadenie disponuje vlastnou kuchyňou, kde sa pripravuje celodenná strava v rozsahu raňajky, obed, večera, pri diabetickej strave II. večera. Varia sa 3 druhy diét: racionálna, šetriaca a diabetická. Diétna strava podáva sa na základe odporúčania lekára. Klienti sú obslúžení žiakmi Združenej školy obchodu a služieb v rámci praktického výcviku, resp. zdravotníckym personálom.

Upratovanie, pranie, žehlenie – starostlivosť o osobné prádlo je zabezpečované vlastnou práčovňou a postelné prádlo externou práčovňou.

Administratívne služby sú poskytované klientom podľa ich požiadaviek

Voľnočasové aktivity sú organizované podľa záujmu klientov. Pravidelne sa uskutočňujú krúžky – šikovných rúk, spevácky, spoločenské hry a pod. Klienti majú možnosť zapojiť sa do kultúrno-spoločenských akcií ako napr. zábavy, súťaž vo varení kotlíkového gulášu, výlety, prechádzky do blízkeho okolia - aj ťažko mobilní občania za asistencie personálu, športovo-zábavné hry a pod.

Bohoslužby v zariadení pravidelne slúži farár, ktorý je klientom zariadenia. Veriaci klienti majú možnosť denne sa zúčastňovať omší alebo spoločných modlitieb, sú svätené všetky cirkevné sviatky. Pred veľkými sviatkami ako Veľká noc, Vianoce sú organizované spovede aj pre imobilných a ťažko mobilných klientov v ich obytných jednotkách.

Zariadenie pravidelne navštevujú kaderníčky, pracovníčka z knižnice. Na požiadanie poskytne svoje služby aj pedikérka.

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálne služby na dobu určitú pre občanov mesta Galanta. Ďalšie poskytnuté služby (stravovanie, bývanie, upratovanie, pranie a žehlenie šatstva a bielizne, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby) sú totožné so sociálnymi službami poskytovanými v zariadení pre seniorov.

Opatrovateľská služba sa poskytuje občanom mesta Galanta v ich byte. Počet klientov je závislý od záujmu a potrieb občanov odkázaných na túto formu sociálnych služieb.

 

Odľahčovacia služba je sociálna služba určená občanom mesta Galanta, ktorí opatrujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Jej cieľom je nevyhnutný odpočinok, na účel udržania jej fyzického a duševného zdravia. Poskytuje sa formou pobytovej služby v zariadení alebo opatrovateľskej služby v domácnosti. Môže sa poskytovať maximálne 30 kalendárnych dní v roku.

Sociálne služby v Patria – Domov dôchodcov v Galante poskytuje 85 zamestnancov, všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon svojej funkcie.

Dátum vloženia: 15. 3. 2017 10:54
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 4. 2021 13:40
Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

Mestský úrad

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac