Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Obytná zóna

Ulice označené ako obytné zóny sú väčšinou jednoúrovňové, bez chodníkov a obrubníkov. Cieľom vytvorenia obytnej zóny je dosiahnutie bezpečnosti dopravy, zníženie rýchlosti na miestnych a obslužných komunikáciách v lokalite, kde nie je vybudovaný chodník.

Tieto ulice sú aj naďalej k dispozícii pre vozidlá, ale ich dizajn má za cieľ znížiť rýchlosť a dominanciu motorovej dopravy. Teleso miestnej komunikácie v obytnej zóne  využívajú chodci, cyklisti ako aj vozidlá a ako miesto pre bezpečné hry pre deti.  Z tohto dôvodu v obytnej zóne je povolená rýchlosť  max. 20 km/hod. Výhodou zriadenia obytnej zóny na uliciach, kde nie je vybudovaný chodník spomalením rýchlosti vozidiel sa dosiahne nižšia hlučnosť, zníženie exhalátov a celkové zlepšenie hygieny a kultúry bývania.  Parkovanie vozidiel v obytnej zóne je vylúčené, obyvatelia musia parkovať na svojich pozemkoch, čo sa javí ako nevýhoda.

Legislatíva je definovaná v predpise č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v § 59 Osobitné ustanovenia o cestnej premávke  v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne, ktorá je nasledovná:

(1) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52. Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.

(2) Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.

(3) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.

(4) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

(5) Ak v tejto hlave nie je ustanovené inak, platia pre premávku v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne ostatné ustanovenia tohto zákona.

Dátum vloženia: 11. 10. 2016 13:06
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 3. 2019 11:25
Autor: Eva Vašáková

Môže vás zaujímať viac