Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Nový spôsob zberu biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov

Infografika k článku Nový spôsob zberu biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad budú zamestnanci Technických služieb mesta Galanta odvážať každý týždeň.

Mesto Galanta vychádza v ústrety občanom mesta žijúcich v rodinných domoch a od roku 2024 zavádza novinku, ktorou je pravidelný týždenný zber biologicky rozložiteľného odpadu (tzv. zeleného a kuchynského odpadu) prostredníctvom hnedých nádob, ktorým sa nahrádza 3-týždňový cyklus zberu tohto odpadu z verejných priestranstiev pred rodinnými domami nasledovným spôsobom:

  1. Každý rodinný dom obdrží v priebehu mesiaca marec hnedú nádobu v objeme 120 l s označením BIO t.j. nádobu na zber tzv. zeleného odpadu a kuchynského odpadu.
  2. Zber týchto nádob bude prebiehať v týždňovej periodicite, zatiaľ v skúšobnom režime od 25.3.2024 do 7.4.2024, pričom od 8.4.2024 bude platiť pevný harmonogram, kde budú nádoby vyprázdňované v 7 dňovom cykle podľa určených ulíc v určené dni. Tento harmonogram bude zverejnený na stránke mesta, ako i v Galantských novinách.

Zároveň dávame občanom mesta, ktorí vlastnia záhradku v tzv. záhradkárskej osade na vedomie, že zber zeleného odpadu zo záhradkárskych osád bude prebiehať v zmysle platného VZN, t.j.:

  • odpad zo zelene a poľnohospodárskych plodín sú záhradkári, chatári a vinohradníci povinní kompostovať,
  • biologicky rozložiteľný odpad sa bude zbierať 2x ročne počas zberu objemného odpadu na jar a na jeseň kalendárneho roka len z vopred určených stanovíšť v určenom čase,
  • biologicky rozložiteľný odpad môže občan bezplatne doviezť a odovzdať Zbernom dvore mesta Galanta v objeme do 1 m3/ týždeň, väčšie množstvo sa spoplatňuje v zmysle cenníka TsMG.

V prílohe nájdete harmonogram skúšobného zberu platný od 25.3.-7.4.2024.

Prílohy

Rajonizácia zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu -BRKO Skúšobná verzia

Rajonizácia zberu BRKO skúšobná prevádzka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,81 kB
Dátum vloženia: 11. 3. 2024 13:27
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 3. 2024 12:17

Môže vás zaujímať viac