Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Správne poplatky vyberané Matričným úradom mesta Galanta

poplatky

Správne poplatky vyberané Matričným úradom mesta Galanta:
Vyhotovenie odpisu /fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov a evidencií / z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí/ za každý aj začatú stranu - 5 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradommedzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 20 €

 

 

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradommedzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 20€

 

 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20 €

 

 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70 €

 

 

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradommedzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami - 35 €

 

 

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom - 66 €

 

 

Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200 €

 

 

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt - 200 €

 

 

Iné poplatky:

Poplatok za poskytnuté služby pri sobášnom obrade v Renesančnom kaštieli Galanta - 50€

Poplatok za občiansky obrad uzavretia manželstva mimo úradne určenej miestnosti - 100 €

Dátum vloženia: 28. 9. 2012 10:14
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 4. 2021 9:53
Autor: Zuzana Morovičová

Môže vás zaujímať viac