Navigácia

Obsah

Jana Babicová

Telefón: +421317884356
E-mail: jana.babicova@galanta.sk
vCard

Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Referát správy daní a poplatkov: Miestne dane + Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oddelenie finančné a majetkové - dane - miestne