Navigácia

Obsah

Ing. Beáta Katonová


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Referát rozpočtovania a účtovníctva, banka, fakturácie: Referát správy a majetku, inventarizácia

Oddelenie finančné a majetkové - Poverená vedením oddelenia