Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Galanta

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

 

Spojovateľka: +421/31/788 43 01
Fax: +421/31/780 35 92
e-mail: info@galanta.sk
GDPR zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@galanta.sk

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Csepreghyová MargitaMesto Galanta - Útvar organizačný
Oddelenie finančné a majetkové - Pokladňa

Telefón: +421317884334

E-mail: margita.csepreghyova@galanta.sk

Czakó Mária, Ing.Mesto Galanta - Referát investičnej výstavby
Oddelenie rozvoja mesta - referent

Telefón: +421317884372

E-mail: maria.czako@galanta.sk

Černý Peter, PaedDr.Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov - Člen
Komisia školstva - Predseda

Mobil: 0910864562

E-mail: peter.cerny62@gmail.com

Chomča Ervin, MUDr.Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia sociálno zdravotná a bytová - Člen
Komisia na ochranu verejného záujmu - Člen

Mobil: 0903965554

E-mail: chomcaervin@azet.sk