Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Nelegálne skládky odpadu v Galante

Upozornenie na nelegálne skládky odpadu na sídliskách

Mestská polícia v Galante v poslednom období zaregistrovala zvýšený výskyt nelegálnych skládok najmä na sídliskách v Galante, ktorých obsah tvorí z veľkej časti objemný odpad.

 Pri prechádzke po meste, najmä na sídliskách však čoraz častejšie môžeme nájsť stopy, ktoré po sebe  zanechávame. Sú to nelegálne skládky odpadu, ktoré tvoríme my - obyvatelia mesta. Za nezákonné ukladanie odpadov hrozia vysoké pokuty. Týka sa to aj záhradkárov a obyvateľov bytových domov. Na sídliskách sa často stretávame s navrstveným odpadom v stojiskách na separovaný zber, ale aj mimo nich.

Radi by sme však občanov upozornili, že zberné nádoby umiestnené na sídliskách a ani okolie v ich blízkosti neslúžia na odkladanie objemného odpadu a ani drobného stavebného materiálu.

Opakovane poukazujeme na to, že obyvatelia mesta Galanta môžu počas celého roka odovzdať objemný odpad aj v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta bezplatne v prevádzkovom čase a to po predložení dokladu totožnosti. Cenník za drobný stavebný odpad je uvedený v dokumente TSMG, odkaz je priložený na konci tohto článku. Pripomíname, že nelegálne uskladneným odpadom je aj vyvezená zemina, konáre, pokosená tráva alebo kompost zo záhrady, ak sú uložené na cudzom pozemku. Prosíme preto aj touto cestou všetkých občanov, aby sa vyvarovali takéhoto konania a s vyvážaním odpadu z orezu drevín počkali na najbližší termín zberu tohto odpadu, prípadne odviezli tento odpad na zberný dvor. V opačnom prípade ide o priestupok na úseku životného prostredia a porušenie platného všeobecne záväzného nariadenia a za takéto konanie je možné uložiť pokutu až do výšky 1500 eur.

Na  odstraňovanie týchto tzv. nelegálnych skládok doplatíme my všetci - obyvatelia nášho mesta, a to zvýšenými nákladmi na likvidovanie tohto odpadu.

Mesto Galanta preto vyzýva obyvateľov, aby boli všímaví k svojmu okoliu a nahlasovali občanov, ktorí nedodržiavajú pravidlá, vyhadzujú nadrozmerný odpad a tvoria nelegálne skládky a aby neodkladne po zistení informovali o tejto skutočnosti príslušníkov Mestskej polície v Galante na čísle 159. Čierne skládky však často vytvárajú občania, ktorí vôbec neplatia za komunálne odpady.

Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného odpadu v meste Galanta, ako aj cenník nájdete v článku na webovej stránke Technických služieb mesta Galanta

 

Dátum vloženia: 23. 11. 2023 9:54
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 11. 2023 10:06

Život v meste

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac