Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Archív verejného obstarávania

Profil verejného obstarávateľa - oznamy 1

Profil verejného obstarávateľa - oznamy

Dátum: 26. 4. 2016

.

Profil verejného obstarávateľa- zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 1

Profil verejného obstarávateľa- zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Dátum: 26. 4. 2016

.

UPN_6

Výzvy na predloženie cenovej ponuky v súvislosti s obstarávaním zmien a doplnkov územného plánu mesta

Dátum: 6. 3. 2014

Mesto Galanta ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon „) vyhlasuje verejné obstarávanie podľa § 9 odsek 9 Zákona na predmet zákazky: Odborne spôsobilá osoba podľa § 2a zákona č.50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len“ Stavebný zákon ) a „ Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Galanta“.

Výzva na predloženie cenovej ponuky na obnovu vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Galanta 1

Výzva na predloženie cenovej ponuky na obnovu vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Galanta

Dátum: 7. 2. 2014

Mesto Galanta ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 9 ods.9 (podlimitná zákazka v tzv.prechodnom období) vykonáva prieskum s cieľom zabezpečiť zhotoviteľa na obnovu vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Galanta. Podrobnosti sú uvedené v prílohách pdf.

Verejná výzva na predkladanie cenovej ponuky - dodanie a kompletizovanie plnoautomatickej 4-dráhovej kolkárne. 1

Verejná výzva na predkladanie cenovej ponuky - dodanie a kompletizovanie plnoautomatickej 4-dráhovej kolkárne.

Dátum: 7. 2. 2014

Správa športových zariadení Mesta Galanta vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie cenovej ponuky pre zadanie zákazky:
Predmet obstarávania: Tovar - 37450000-7 dodanie a kompletizovanie lnoautomatickej 4-dráhovej kolkárne. Text verejnej výzvy je k dispozícii vo formáte pdf.

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku, montáž a opravy zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení 1

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku, montáž a opravy zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení

Dátum: 27. 1. 2014

Mesto Galanta ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 9 ods.9 (podlimitná zákazka v tzv.prechodnom období) vykonáva prieskum s cieľom zabezpečiť zhotoviteľa na dodávku, montáž a opravy zvislého dopravného značenia (ZDZ) a dopravných zariadení (DZ) v meste Galanta. Podrobnosti sú uvedené v prílohách pdf.

Mesto Galanta odd. ŽPIV, žiada predložiť cenovú ponuku na uskutočnenie stavebných prác pre realizáciu stavby 1

Mesto Galanta odd. ŽPIV, žiada predložiť cenovú ponuku na uskutočnenie stavebných prác pre realizáciu stavby

Dátum: 4. 7. 2013

„Rekonštrukcia kanalizácie v kuchyni – DD Patria Galanta“ v rámci prieskumu trhu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Z. z.. Cenu žiadame stanoviť so zohľadnením všetkých potrebných výkonov pre komplexný návrh diela vrátane DPH v € podľa predloženého výkazu výmer projektovej dokumentácie.

Mestský úrad

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac