Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Jesenný zber objemného odpadu 2023

Infografika k článku Jesenný zber objemného odpadu v Galante

Aj v priebehu októbra sa môžu Galanťania zbaviť objemného odpadu. Zamestnanci Technických služieb mesta Galanta budú odpad postupne odvážať podľa harmonogramu.

Mesto Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta oznamujú, že v termíne od 9. októbra 2023 do 31. októbra 2023, v čase od 7:00 do 13:00 hod bude prebiehať jesenný zber objemných odpadov z domácností.

Čo patrí do kategórie objemného odpadu?

Objemný odpad je taký odpad, ktorého rozmer je väčší ako bežná zberná nádoba na komunálny odpad a neobsahuje nebezpečné látky, napríklad nábytok, koberce, podlahoviny, umývadlá, vane, WC misy, matrace, zárubne, okenné rámy bez skla, dvere a pod. 

Upozoňujeme, že do kontajnerov sa zakazuje vhadzovať a ukladať: 

  • drobný stavebný odpad a stavebné odpady
  • okná a okenné rámy so sklom pochádzajúce z rekonštrukcií bytov a domov
  • objemné odpady dovezené z iných území ako z územia mesta Galanta
  • elektroodpad ( chladničky, televízory, práčky)
  • odpady, na ktoré je na území mesta zavedený triedený zber ( papier, kartón, sklo, plasty, kov)
  • nebezpečné odpady ako sú kyseliny, farby, riedidlá, oleje a podobne..
  • biologicky rozložiteľný odpad - tráva a konáre z pozemkov fyzických a právnických osôb
  • pneumatiky a odpadové pneumatiky

Mimo dátumov uvedených v harmonograme jesenného zberu objemného odpadu môžu obyvatelia mesta Galanta celoročne odovzdať bezplatne nepotrebný objemný nadrozmerný, ale aj iný druh odpadu na Zbernom dvore mesta Galanta. Viac informácií nájdete na stránke Zberný dvor | Technické služby Mesta Galanta (tsmg.sk)

 

 

Jednotlivé lokality, dátum a čas kedy bude pristavený veľkokapacitný kontajner nájdete v prílohe.

Dátum vloženia: 29. 9. 2023 13:27
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 3. 2024 21:13

Môže vás zaujímať viac